NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ÚOHS povolil spojení na telekomunikačním trhu, CETIN však musí splnit závazky a provést investice

broadband CETIN Nej

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o., jeho realizaci však podmínil splněním závazků navržených ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost CETIN patřící do skupiny PPF působí na území České republiky v oblasti telekomunikací, přičemž vlastní a provozuje telekomunikační infrastrukturu k velkoobchodnímu poskytování mobilních a pevných síťových služeb (včetně např. xDSL a optického připojení), datových služeb pro firemní sítě a pronájmu datových center. Společnost CETIN poskytuje velkoobchodní vstupy společnostem působícím na maloobchodních trzích dodávek televizních služeb, služeb přístupu k internetu, vysoce kvalitních datových služeb a pevných hlasových služeb.

Společnost Nej působí v České republice v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, především poskytování přístupu k internetu, televizních služeb, veřejných telefonních služeb a datových služeb konečným spotřebitelům a podnikatelům. Společnost Nej je také provozovatelem převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Před realizací posuzované transakce je společnost Nej kontrolována skupinou Kaprain.

V rámci správního řízení Úřad zjistil, že spojení může mít negativní dopady na hospodářskou soutěž na trhu poskytování maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě, proto spojení posuzoval detailněji v tzv. druhé fázi správního řízení. Účastník řízení navrhl k odstranění obav z možného narušení hospodářské soutěže řadu behaviorálních závazků, které Úřad uznal za dostatečné.

Soutěžitel CETIN se zavázal, že ve 187 obcích po dobu 5 let zachová svoji velkoobchodní nabídku nebo vytvoří novou velkoobchodní nabídku vycházející z aktuální nabídky platné k 31. 10. 2023, která umožní poskytování velkoobchodní služby přístupu k síti internet v pevném místě s předáním v centrálním místě. Všem zájemcům bude poskytovat otevřený a nediskriminační přístup k uvedené velkoobchodní nabídce, a to za cenu ve výši ekonomicky odůvodněných nákladů a přiměřeného zisku. Současně bude CETIN investovat do rozvoje pokročilejší technologie ve své síti umožňující poskytování velkoobchodního a maloobchodního přístupu k síti internet v pevném místě minimálně 3,5 mld. Kč. O plnění závazků musí být každoročně podávána zpráva Úřadu, který bude realizaci závazků vyhodnocovat a kontrolovat.

TZ/ÚOHS