NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Argentina potvrdila datum aukce spektra 5G

5G smartphone networks

Argentinský telekomunikační regulátor Enacom potvrdil, že 24. října uskuteční aukci na přidělení frekvencí 5G, informoval místní tisk.

Prostřednictvím tohoto kroku chce vláda získat kolem 1,1 miliardy dolarů.

Enacom také potvrdil, že se tohoto procesu zúčastní místní operátoři Personal (vlastněný Telecom Argentina), Movistar (vlastněný španělskou Telefonicou) a Claro (vlastněný mexickou telekomunikační skupinou America Movil).

Regulátor také poznamenal, že zpřístupní celkem 300 megahertzů spektra v pásmech 3,3-3,6 GHz ve třech dávkách po 100 megahertzech.

Enacom zdůraznil, že zavádění technologie 5G představuje střednědobou a dlouhodobou státní politiku, která vyžaduje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem při obnově síťové infrastruktury v celé zemi.

Podle posledních zpráv Claro, Movistar a Personal předložili nezbytné záruky pro účast v procesu.

V září rada Enacomu schválila podmínky dlouho odkládané aukce spektra.

Po schválení podmínek procesu Personal, Movistar a Claro naléhali na vládu, aby revidovala zadávací dokumentaci pro aukci 5G, protože se domnívali, že podmínky nejsou životaschopné.

„Je třeba poznamenat, že cena přidělená každému ze tří bloků 100 megahertzů spektra v pásmu 3,5 GHz je velmi vysoká ve srovnání s makroekonomickou situací země, našich klientů a sektoru,” uvedli operátoři.

Společnosti také poznamenaly, že „základní cena stanovená [regulátorem telekomunikací] Enacom je o 300 % vyšší než cena stejného pásma zřízeného Brazílií, která má zcela odlišnou ekonomickou situaci a je jedním z nejlepších příkladů aukce spektra 5G v oblasti”.

Rovněž se postavili proti tomu, že se vláda rozhodla bezplatně přidělit 100 megahertzů spektra státnímu operátorovi Arsat s tím, že toto rozhodnutí povede k ekonomickým deformacím a právní nejistotě na místním telekomunikačním trhu.

Podle zprávy telekomunikační asociace GSMA se očekává, že počet předplatitelů 5G v Argentině do roku 2030 dosáhne 34,7 milionu, ve srovnání s 5,7 milionu v roce 2025.

Zpráva GSMA ukázala, že se očekává, že penetrace 5G v Argentině dosáhne do roku 2025 9 %, zatímco do roku 2030 se rozšíří na 48 %.

GSMA také poznamenala, že sítě 5G budou do roku 2030 pokrývat 84 % argentinské populace, oproti 38 % v roce 2025.

Zdroj: rcrwireless.com

Obrázek: vecstock/Freepik