NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Zavádění 5G bude vyžadovat jiný přístup

Verizon 5G netguru

Zavádění předchozích generací mobilních sítí bylo zaměřeno na co nejrychlejší venkovní pokrytí prostřednictvím makrobuněk a teprve později na zvyšování kapacity na základě poptávky uživatelů. Podle Sanyogita Shamsunder, viceprezidentka pro 5G a digitální ekosystém ve společnosti Verizon, mohou samotní zákazníci a aplikace využívající 5G výrazně ovlivnit, jak a kdy bude technologie 5G implementována.

Během konání Mobile World Congress v Los Angeles Sanyogita Shamsunder nastínila tříbodový plán příprav na zavádění 5G a uvedla, že Verizon urychleně buduje síť optických vláken, aby „zahustil“ svoji síť pro 4G a 5G.

„Myslím, že pokrytí 5G nebude realizováno stejným způsobem, jako pro 3G a 4G,“ uvedla Sanyogita Shamsunder. „Potřeby zákazníků stejně jako potřeby aplikací mohou vyžadovat velkou přenosovou kapacitu, aby mohli rychle stahovat a kapacita sítě je nijak neomezovala.“

Část důvodů jiného přístupu k zavádění 5G vyplývá také z využití kmitočtů v pásmu milimetrových vln, protože aby bylo možné poskytovat dostatečnou přenosovou kapacitu, musí mít rádiové kanály dostatečnou šířku. A to je v USA možné jen při využití pásem milimetrových vln. Mimoto Verizon provozuje také vysoce výkonnou síť 4G která podporuje ambice 5G, a ti nejen z hlediska zálohování 5G, ale také z hlediska hustoty buněk.

Kmitočtové spektrum v pásmech milimetrových vln přináší řadu výzev, protože existují věci, které prostě nelze obejít – jako jsou fyzikální zákony či stavební materiály s vysokým útlumem (např. sklo s nízkou emisivitou). Nicméně díky vícecestnému šíření a odrazům nemusí být v některých případech nezbytná přímá viditelnost. Je však poměrně obtížné stanovit pravidla, kdy bude vícecestné šíření fungovat a kdy nikoliv, protože nezbytné testovací a měřicí nástroje nemusí být vždy dostupné. Kromě toho je také potřeba mít lepší informace ohledně klasifikace budov a jejich materiálů.

Tři hlavní aspekty zavádění 5G zahrnují vybudování optických tras, virtualizaci páteřní sítě a modernizaci elektroniky v rádiové přístupové síti. Verizon pracuje na virtualizaci své sítě již řadu let, což mu při budování páteřní sítě 5G výrazně pomůže.

Pokud jde potenciální problémy při zavádění 5G, zmínila Shamsunder, že velkou výzvou bude zajištění flexibility s virtualizovanou RAN. Zejména aby se předešlo problémům backhaulem, které se vyskytly při rozšiřování sítě LTE. Backhaul a optické vlákno budou i nadále důležité, přičemž bude při zavádění 5G potřeba více koordinovat týmy pro kabelovou a rádiovou část sítě.

„Hovoříme zde o jiném způsobu práce,“ dodává Shamsunder. „Velkou výzvou bude také viditelnost a monitorování, přičemž nezbytným prvkem pro zvládnutí složitosti správy sítě 5G bude automatizace. Umělá inteligence a strojové učení nabízejí potenciál pro vytvoření potřebných nástrojů, takže se inženýři budou moci více soustředit na problémy vyšší úrovně.“

Zdroj: RCRWireless

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »