NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

SŽDC přechází na novou telekomunikační síť

MPLS SŽDC

Konsolidace synchronizace telekomunikační sítě SŽDC umožní její další rozvoj a přechod na novou MPLS síť. Zakázka byla zahájena již v létě testováním chystaných změn v síti, protože veškeré práce budou probíhat za plného provozu. Dokončení stavby je naplánováno na konec tohoto roku.

Primárním cílem projektu je zajištění podmínek pro fungování aktuálně využívaných technologií a služeb běžících v rámci dosluhující telekomunikační sítě v nově se rozvíjející MPLS síti. Ve staré síti přitom běží řada klíčových technologií, mezi které patří GSM-R, železniční telefonní síť, VoIP dispečerské hlasové sítě, kamerové systémy, informační zařízení a rozhlasy, bezpečnostní a požární systémy, přenosy související s napájením trakce a diagnostika zabezpečovacích zařízení.

Veškeré práce od výměny zařízení a instalace softwaru až po celkový upgrade MPLS sítě budou probíhat za plného provozu, klíčová je tak u této zakázky pečlivá příprava. I proto již v průběhu léta probíhaly testy všech chystaných změn sítě a upgradů v rámci testovacího polygonu SŽDC.

V rámci této zakázky tak konkrétně budou připraveny dva nové zdroje synchronizačního signálu s podporou synchronního Ethernetu (SyncE). Pro zajištění spolehlivého šíření synchronního Ethernetu navíc musí proběhnout softwarový upgrade celé MPLS sítě na verzi, která plně podporuje šíření SyncE. Proto bude potřeba v celé síti vyměnit i několik částí zařízení, které SyncE nepodporují.

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »