NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Strojová inteligence bude řešit rostoucí složitost sítí

Ericsson

Zavedení technologií umělé inteligence (AI) přinese automatickou optimalizaci sítí, zvýšení efektivity a poskytne optimální uživatelskou zkušenost.

Společnost Ericsson v rámci celé organizace a ve všech zákaznických aktivitách zaměří na strojovou inteligenci. Složitost dnešních telekomunikačních systémů se bude se zaváděním sítí 5G, internetu věcí (IoT) a s probíhající průmyslovou digitalizací i nadále zvyšovat. Strojová inteligence, která využívá strojové učení a další technologie AI, je pro efektivnější zvládnutí těchto spletitých systémů životně důležitá.

Příklady přínosu strojové inteligence:

  • Implementací technologií AI zkracuje společnost Ericsson čas předání spojení mezi buňkami v mobilní síti na polovinu – výsledkem je menší počet výpadků hovorů a kratší čas potřebný pro konfiguraci a údržbu pro operátory. Stejně tak mohou algoritmy strojového učení předpovídat strukturu provozu a dynamicky převádět buňky v síti do režimu spánku, aniž by došlo ke zhoršení uživatelské zkušenosti – výsledkem je úspora energie až o 10 procent.
  • Využitím strojové inteligence pro prevenci budoucích poruch může společnost Ericsson poskytovat personálu centra síťového provozu operativní doporučení a omezit výjezdy servisních techniků až o 30 procent.
  • Do virtualizovaného jádra (vMME) prvního automatického škálování VNF na světě se nasazují samoučící agenti, kteří s pomocí hlubokého a zpětnovazebního učení zlepšují výkon systému o 25 procent ve srovnání s předdefinovanými prahovými hodnotami.
  • Nástroj Expert Analytics je nyní vybaven strojovou inteligencí a rozeznáváním struktury prostřednictvím hlubokého učení, což umožňuje detekci chyb a optimalizaci systému. Díky tomu je možné omezit hovory na centrum péče o zákazníky kvůli kvalitě sítě až o 20 procent.

Výzkumné oddělení společnosti prohlubuje své schopnosti ve sféře strojového učení a umělé inteligence od roku 2007 a v současnosti vlastní v této oblasti stovky patentů. Uvedené technologie zahrnují vše od základního strojového učení až po pokročilejší metody hlubokého učení a zpětnovazebního učení, a také funkcionalitu chatbotů se schopností zpracovávat přirozený jazyk (NLP) a rozeznávat obrazy.

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »