NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Síťová infrastruktura se stává čtvrtou veřejnou službou

fibre optics

Clive Hogg, Corning Optical Communications

Corning

Zajištění spolehlivé konektivity – vyhrazené připojení, s maximální dostupnou přenosovou rychlostí, pro jakékoliv zařízení a odkudkoliv – to jsou základní požadavky, které lze pozorovat téměř v jakémkoliv odvětví. Od zdravotnictví až po vysokoškolské vzdělávání je hlavním obchodním cílem zajistit maximální spokojenost zákazníků. Díky těmto požadavkům je nyní zajištění konektivity považováno za čtvrtou veřejnou službu (utility), která je stejně důležitá jako zajištění přípojky elektrické energie, vodovodní přípojky a HVAC.

Zahrnutí konektivity do veřejné služby představuje důležitou změnu ve způsobu, jakým vlastníci budov v minulosti přistupovali ke svým sítím. Dříve byly požadavky na přenosovou kapacitu řešeny reaktivně, protože technologie a požadavky služeb se teprve vyvíjely. To často vedlo k vybudování několika paralelních sítí využívajících metalické kabely, které zabíraly stále více prostoru. Vlastníci komerčních budov si rychle uvědomili, že neustálá modernizace sítí, kterou vyžadují rychle se měnící požadavky na přenosovou kapacitu je předem prohraný boj. Je zřejmé, že požadavky na přenosovou kapacitu v komerčních budovách se budou stále zvyšovat. Uživatelé budou chtít i nadále přístup k WiFi, mobilním a VoIP sítím, zatímco požadavky správců budov jsou založeny na provozu komerčních budov.

Proč stále měnit kabeláž?

Mnoho vlastníků nemovitostí tak začíná zavádět nové technologie, které by jim umožnili naplnit jejich obchodní cíle. Jelikož chápou nezbytnost spolehlivého připojení, začínají využívat kabely s optickými vlákny namísto tradičních metalických kabelů. Optické sítě jsou dostatečně flexibilní, aby byly schopné pokrýt současné i budoucí požadavky. To správcům budov dovoluje vybudovat sítě, které jsou schopny podporovat různé aplikace jako WiFi, LAN, zabezpečení, VoIP a další služby založené na protokolu IP. Optické sítě spolehlivě řeší současné potřeby a rovněž dovolují poměrně snadno zvládat i budoucích požadavků na připojení. Správci budov již nebudou muset modernizovat kabelovou infrastrukturu, protože kabeláž založená na optických vláknech bude mít stejnou životnost jako samotná budova, a to i při rostoucích požadavcích na přenosovou kapacitu.

Využívání optické infrastruktury získává ve světě dominantní postavení. Optické vlákno se běžně využívá k propojení světadílů, regionů, měst a domů a nyní se stává standardem i pro síťovou infrastrukturu v komerčních budovách.

Novátorští developeři a správci budov chápou, že pouze systémy založené na infrastruktuře z optických vláken poskytují dostatečnou přenosovou kapacitu i pro budoucí potřeby. A to proto, že vzhledem k nárůstu přenosu dat vytváří metalická kabeláž úzké hrdlo. Optická infrastruktura dovoluje odstranit toto úzké hrdlo, což ve výsledku zjednodušuje každodenní provoz komerčních budov. Mimoto výhody, které poskytuje optická infrastruktura pro provoz nemovitostí lze stejně dobře využít pro tradiční místní sítě (LAN) a poskytovat jejich uživatelům novou úroveň připojení.

Výhody optické infrastruktury

Přechod na optickou infrastrukturu řeší nejen problémy s úzkým hrdlem, ale umožňuje rovněž sdružovat různorodé síťové aplikace přes jedno optické vlákno, což poskytuje značný potenciál pro růst a expanzi i do budoucnosti. Komerční budovy s optickou infrastrukturou dovoluje nezanedbatelné snížení investičních i provozních nákladů. Nejenže má optická infrastruktura stejnou životnost jako budova, ale ve srovnání s metalickou infrastrukturou má také nižší spotřebu elektrické energie, nižší náklady na zařízení, instalaci a údržbu a rovněž se ušetří prostor.

Zahrnutí síťové infrastruktury jako čtvrté veřejné služby prostřednictvím optické infrastruktury dovoluje správcům budov ušetřit v dlouhodobém výhledu čas i náklady a není třeba opakovaně modernizovat infrastrukturu, když je potřeba více přenosové kapacity nebo větší dosah.

Proč čekat?

V oblasti rozvoje komerčních budov jsou klíčem investice do budoucnosti. Aby bylo možné uspokojit rostoucí nároky na síťovou infrastruktury a poskytovat téměř neomezenou přenosovou kapacitu a zvýšit flexibilitu z hlediska služeb je třeba přejít na optickou infrastrukturu.

Zavedení optické infrastruktury dovoluje sdružit několik nezávislých metalických systémů do jedné infrastruktury a zbavit se tak nutnosti neustále modernizovat kabeláž. Výsledkem je vytvoření komplexní infrastruktury, která bude vyhovovat současným nárokům, např. širokému využívání mobilních zařízení, i snadno modernizovat síťové systémy pro budoucí požadavky.

Navzdory zjevným výhodám pro správce budov hlavní stimulem pro zavedení optické infrastruktury v komerčních budovách jsou požadavky jejich nájemců. Zajištění spolehlivé konektivity je velmi důležité pro nájemní společnosti, jejichž podnikání citlivé na výpadky či zahlcení sítě nebo mrtvé zóny. Při současném rozvoji služeb IoT není otázkou, zda přejít na optickou infrastrukturu, ale spíše kdy, a to se týká i tradičních místních sítí.

Díky výhodám, které přináší konvergovaná optická síť je nyní ten správný část investovat do čtvrté veřejné služby.

TelcoVNT

Zdroj: Architecture & Design