NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Huawei a Ericsson podepsaly dohodu o vzájemném licencování patentů

patenty 5G

Technologické společnosti Huawei a Ericsson k dnešnímu dni podepsaly dlouhodobou globální dohodu o vzájemném licencování patentů. Ta se vztahuje na patenty v rámci standardů stanovených organizacemi 3GPP, ITU, IEEE a IETF pro mobilní technologie 3G, 4G a 5G. Smlouva zahrnuje prodej síťové infrastruktury a spotřebitelských zařízení obou společností a poskytuje oběma stranám vzájemný přístup k patentovaným standardizovaným technologiím na globální úrovni.

V uplynulých dvaceti letech se společnost Huawei významně podílí na tvorbě hlavních ICT standardů, včetně těch pro mobilní sítě, Wi-Fi a multimediální kodeky. V roce 2022 se Huawei s počtem 4 505 podaných patentových přihlášek stala absolutní jedničkou mezi žadateli o patenty u Evropského patentového úřadu.

Společnost Huawei je držitelem i realizátorem patentů označených SEP (Standard Essential Patent) a zavázala se poskytovat licence na tyto patenty za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Podpisem dohody s Ericssonem společnost Huawei zároveň poskytuje i získává přístup ke klíčovým technologiím.

TZ