NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Evropa harmonizuje pásmo 3,6 GHz pro budoucí využití 5G

5G NETGURU

Evropská komise (EC) oznámila, že bude harmonizovat využívání kmitočtového pásma 3,6 GHz pro budoucí využití technologie 5G. Ve svém prohlášení uvádí, že proces harmonizace umožní členským státům využívat toto kmitočtové pásmo pro služby 5G do konce roku 2020, přičemž bude v souladu s pravidly stanovenými EU v rámci Electronic Communications Code, který byl schválen v prosinci 2018.

„Toto pásmo bylo od roku 2008 určeno pro rádiové širokopásmové služby, ale jeho využití bylo nízké a byl vydán pouze omezený počet licencí. Změna tohoto rozhodnutí má připravit lepší technické podmínky pro budoucí zavádění 5G, protože pásmo 3,6 GHz bylo identifikováno jako základní pásmo pro 5G v EU,“ uvádí ve svém prohlášení EC.

EC dodává, že pásmo 3,6 GHz nemá být považováno za výlučně určené pro 5G a zdůrazňuje, že rozhodnutí o harmonizaci pásma bylo založeno na principu neutrality technologií a služeb. „Pro zavádění 5G do roku 2020 budou využívány další dvě základní pásma určené pro 5G v EU, tj. 700 MHz a 26 GHz, jakož i další kmitočtová pásma, jak ve stávajících harmonizovaných pásmech EU pod 6 GHz, tak i v nových pásmech v oblasti milimetrových vln (28 až 40 GHz).“

Harmonizovat pásmo 3,6 GHz pro 5G se EC rozhodla na základě pozitivní zpětné vazby od členských států, které jsou součástí Výboru pro rádiové spektrum (Radio Spectrum Committee). „Jakmile nařízení v rámci Electronic Communications Code vstoupí v platnost, bude mocí být pásmo 3,6 GHz koordinováno a přidělováno mnohem efektivněji než v současné době, tak aby se Evropa mohla stát lídrem v zavádění služeb 5G.“ Očekává se, že harmonizace pásma 3,6 GHz bude doplněna obdobnými harmonizačními iniciativami i pro pásma 700 MHz a 26 GHz.

Akční plán Evropské komise, zveřejněný v září roku 2016 a schválený členskými státy EU v prosinci 2017, se zaměřuje na zavedení 5G v jednom velkém městě v každém členském státě do roku 2020, stejně jako na pokrytí hlavních městských oblastí a dopravních cest do roku 2025. Navíc bylo ve 14 zemích určeno 35 měst „5G“, které mají být do roku 2020 pokryty 5G. Tato města zahrnují např. Amsterdam, Barcelonu, Bari, Berlín, Bristol, Espoo, Gent L’Aquila, Londýn, Lyon, Madrid, Malagu, Stockholm, Tallinn a Turín.

Zdroj: RCRWirelessNews

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »