NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Evropské konsorcium pro vývoj standardní platformy edge computing

Edge Computing Consortium Europe

Osmnáct společností, zahrnující výrobce i další organizace, podepsalo minulý týden dohodu o spolupráci, v rámci níž bylo vytvořeno Evropské konsorcium pro edge computing (Edge Computing Consortium Europe, ECCE). Cílem toho sdružení je vytvořit referenční architekturu a technologické specifikace edge computingu pro využití v inteligentní výrobě a dalších průmyslových aplikacích IoT.

Edge computing představuje důležitý nástroj pro řešení problémů s bezpečností a latencí v mnoha propojených platformách (např. průmyslové aplikace či připojená vozidla), protože umožňuje zpracování dat na okraji sítě v blízkosti „věcí“ nebo zdrojů dat a integruje základní funkce síťových, počítačových a paměťových zařízení a aplikací. Edge inteligence také dovoluje vyhovět základním požadavkům jako je digitální agilita, konektivita, služby v reálném čase, optimalizace dat, inteligence aplikací, zabezpečení a ochrana soukromí.

Hlavní cíle ECCE zahrnují specifikaci modelu referenční architektury pro edge computing (ECCE RAMEC), vývoj referenčních technologií (ECCE edge nodes), určení nedostatků a doporučení osvědčených postupů prostřednictvím vyhodnocení přístupů v rámci několika scénářů (ECCE Pathfinders) a efektivní spolupráci s dalšími souvisejícími iniciativami a standardizačními organizacemi.

Členové, kteří podepsali dohodu o spolupráci, zahrnují následující společnosti a organizace: Huawei, Analog Devices, Arm, Bombardier, B&R Automation, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (FOKUS), German Edge Cloud (GEC), German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), HARTING IT, IBM, Intel, KUKA, National Instruments, Renesas Electronics, Schneider Electric, Software AG, Spirent, a TTTech. Obsahem dohody je zřízení ECCE s cílem poskytnout komplexní platformu edge computingu pro podniky a organizace v oblasti inteligentní výroby, síťové operátory a podniky IoT.

ECCA předpokládá, že množství dat zpracovávaných v rámci edge computingu bude i nadále rychle narůstat, přičemž do roku 2025 bude 75 % dat generovaných podniky vytvořeno a zpracovány mimo datová centra nebo cloud. Snahou ECCE je pomoci malým, středním a velkým podnikům v Evropě i ve zbytku světa zavádět odpovídající technologie, se zaměřením na rozšíření provozních technologií (OT) s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).

Podle společnosti KUKA představuje edge computing odpověď na současně problémy klasického cloudu, který má různé nevýhody jako, že je „příliš daleko“, má vysokou latenci, nízkou šířku pásma a vysoké náklady na přenos dat. To bude vyžadovat přenesení některých funkcí do edge computing, např. shromažďování, předběžné zpracování a filtrace dat, což souvisí se spíše systémem nežli souvisejícími s komponenty nebo běžné programování a konfigurace několika zařízení, jako roboti řízení kontrolérem edge computingu.

Zdroj: EETimes