NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

EK zahájila veřejnou konzultaci k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí

broadband internet

Evropská komise vyzvala dne 19. 11. 2021 všechny zúčastněné strany aby do 11. 02. 2022 předložily připomínky k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí.

V návaznosti na výsledky hodnocení stávajících pokynů pro širokopásmové připojení Evropská komise navrhla řadu cílených změn. Konkrétně se jedná o zavedení nových minimálních rychlostí pro veřejnou podporu gigabitových pevných sítí a nové pokyny pro podporu zavádění mobilních sítí s cílem mj. zohlednit rostoucí potřeby koncových uživatelů v oblasti připojení. Dále Evropská komise navrhla zavedení nové kategorie možné podpory ve formě opatření na straně poptávky podporujících využívání pevných a mobilních sítí, a to s ohledem na aktuální rozhodovací praxi Evropské komise. Navrhovaná revize dále obsahuje bližší vyjasnění některých pojmů důležitých pro posouzení veřejné podpory ze strany Evropské komise (mapování, veřejné konzultace, prováděné před udělením podpory, soutěžní výběrové řízení, povinnosti velkoobchodního přístupu a další).

Návrh revize pokynů a další informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko veřejných orgánů za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

ÚOHS/TZ

@RadekVyskovsky