NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ změřil signál na koridorech. Pokrytí vně vozů se zlepšuje.

ČTÚ změřil signál na koridorech

Český telekomunikační úřad na přelomu let 2023 a 2024 mezi měsíci listopadem a únorem provedl ve spolupráci se Správou železnic průběžné měření pokrytí tranzitních železničních koridorů a ostatních železničních tratí sítě TEN-T v ČR signály mobilních radiokomunikač­ních sítí (2G, 4G, a5G) za účelem zjištění aktuálního stavu pokrytí. Zprávu s výsledky naleznete zde.

Oproti roku 2021, kdy proběhlo poslední měření, je patrné, že operátoři významně vylepšili pokrytí signálem vně železničních vozů (outdoor). Naopak v přepočtu pokrytí uvnitř vozů (indoor) došlo ke zdánlivému zhoršení – což je však dáno přísnější metodikou.

„Jsem rád, že měření ukázalo další postupné zlepšování pokrytí vně železničních vagónů, posun za poslední období je znatelný. Nicméně skutečností také je, že signál uvnitř vozů je stále nedostatečný. I proto jsme se ujali role gestora dotační výzvy k vybavení železničních vozů opakovači signálu 5G či propustnými okny,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Výsledky jsou veřejnosti dostupné mj. prostřednictvím VPortalu http://vportal.ctu.cz/. Na něm lze identifikovat úseky obsahující nepokryté body. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí uvnitř železničních vozů může být nižší než stanovené měřením. Pro zlepšení signálu uvnitř železničních vozů jsou nezbytné další technologické prostředky, např. opakovače či propustná okna.

Uvedené měření bylo realizováno v rámci projektu CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_013/0005074 SYSTÉM MĚŘENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY A SLUŽEB z Národního plán obnovy.

TZ/ČTÚ