NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Monitorovací zpráva 03/2024: ČTÚ v roce 2023; parametry připojení k internetu musí být ve smlouvě uvedeny jasně; rekordní rok Telekomunikační akademie

ČTÚ

V březnové monitorovací zprávě přinášíme zejména ohlédnutí za rokem 2023 v činnosti ČTÚ. V obsáhlém článku informujeme o hlavních bodech a milnících roku ve všech oblastech naší působnosti. Dále informujeme o rozsudku Městského soudu v Praze, který potvrdil výklad ČTÚ, že parametry služby ve smlouvě o poskytování služby přístupu k internetu musí být uvedeny jednoznačně. Přinášíme i článek věnovaný osvětovému projektu Telekomunikační akademie, kterému se daří a má za sebou rekordní rok, co se týče počtu realizovaných přednášek.

V prvním čtvrtletí roku pravidelně v monitorovací zprávě přinášíme přehled nejdůležitějších aktivit Českého telekomunikačního úřadu v minulém roce. V článku referujeme např. o úspěšném ukončení řízení na udělení práv k využívání kmitočtů pro vysílací sítě DAB, o zlepšení podmínek povinných velkoobchodních referenčních nabídek na mobilním trhu či o krocích, které podpoří lepší kvalitu mobilních služeb uvnitř železničních vozů či ochrání spotřebitele před dopady podvodného spoofingu. Více od str. 1 Monitorovací zprávy.

Již od ledna 2021 je účinná aktualizace Všeobecného oprávnění VO-S/1, podle které musí být podrobné parametry služby součástí každé smlouvy o poskytování služby přístupu k internetu. Městský soud v Praze nyní potvrdil výklad ČTÚ, že tyto parametry musejí být uvedeny jednoznačně tak, aby byly snadno zjistitelné pro jejich porovnání při akceptaci nabídky. Zápis rychlostí formou matematického zápisu není přípustný. Více na str. 5 Monitorovací zprávy.

Osvětovému projektu Českého telekomunikačního úřadu, s názvem Telekomunikační akademie, určenému (nejen) pro seniory, se v roce 2023 velmi dařilo. Realizován byl nejvyšší počet uskutečněných přednášek od zahájení činnosti akademie, celkem 95. Jejich adresáty bylo 2051 seniorů a 144 mladistvých. Tento úspěch svědčí nejen o rostoucím zájmu veřejnosti o vzdělávání pro seniory, ale také o kvalitě a relevanci nabízených témat. Více na str. 6 Monitorovací zprávy.

TZ/ČTÚ

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »