NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Evropský parlament vyzývá státy, aby podnikly kroky proti čínské hrozbě 5G

Evropský parlament

Evropský parlament přijal usnesení, v němž vyzývá země Evropské unie, aby podnikly kroky v souvislosti s potenciálními bezpečnostními hrozbami spojenými s rostoucí technologickým vlivem Číny v Evropě.

Evropský parlament chce, aby Evropská komise a země EU vypracovaly pokyny, jak řešit jakékoli kybernetické hrozby a zranitelnosti týkající se zavádění zařízení 5G, a to prostřednictvím diverzifikace zařízení od různých výrobců, zavedením vícefázových procesů nákupu a strategie umožňující snížení závislosti Evropy na zahraničních technologiích kybernetické bezpečnosti.

Poslanci Evropského parlamentu schválili Rozhodnutí o kybernetické bezpečnosti EU (EU Cybersecurity Act), která ukládá zavedení prvního celoevropských systému pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že všechny certifikované produkty, procesy a služby prodávané v zemích EU budou splňovat normy kybernetické bezpečnosti.

Poslanci také vyjádřili znepokojení nad nedávnými obviněními, že zařízení 5G mohou mít zabudovaná zadní vrátka, která by umožnila čínským výrobcům a orgánům neoprávněný přístup k soukromým a osobním údajům a telekomunikační zařízením v EU. Evropský parlament také vyjádřil obavy, že výrobci zařízení ze třetích zemí mohou představovat pro EU bezpečnostní riziko, protože zákony těchto zemí zavazují tyto společnosti ke spolupráci se státem k ochraně velmi široké definice národní bezpečnosti i mimo vlastní území.

Poslanci vyzvali Komisi, aby pověřila Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací (European Network and Information Security Agency, ENISA), aby vypracovala systém certifikace, který zajistí, že zavedení 5G v EU bude splňovat ty nejvyšší bezpečnostní standardy.

Rozhodnutí o kybernetické bezpečnosti EU, v rámci něhož se členské státy neformálně dohodly, zdůrazňuje vedle produktů, procesů a služeb také význam certifikace kritické infrastruktury, včetně energetických sítí, dodávek vody, energie a bankovní systémy. Do roku 2023 Komise posoudí, zda by některý z nových dobrovolných kroků měl být závazný. Rozhodnutí o kybernetické bezpečnosti také stanovuje trvalý mandát a další prostředky pro agenturu ENISA.

„Tento významný úspěch umožní EU držet krok s bezpečnostními riziky v digitálním světě i v nadcházejících letech,“ uvedla Angelika Niebler za poslanecký klub Evropské lidové strany. „Právní předpisy jsou základním kamenem Evropy, aby se stala globálním hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spotřebitelé i průmyslové společnosti musí mít důvěru v IT řešení.“

Rada musí nyní Rozhodnutí o kybernetické bezpečnosti formálně schválit, přičemž v platnost by mělo vejít 20 dnů po jeho zveřejnění. Usnesení o vlivu čínských IT v EU bude rovněž zasláno Komisi a členským státům EU.

Zdroj: RCRWirelessNews

Redaktor: Jaroslav Hrstka