NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

GSMA kritizuje nová pravidla EK pro zavádění C-ITS

Cellular-V2X connectivity

Evropská komise (EK) vydala nová pravidla pro zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS) v Evropě s využitím technologie pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communications technology, DSRC). Tato technologie je určena pro zajištění komunikace mezi vozidly, silniční infrastrukturou a dalšími účastníky silničního provozu a poskytování informací např. o nebezpečných situacích, práci na silnici či načasování semaforů s cílem zajistit bezpečnější, a čistší a efektivnější silniční dopravu.

Podle Evropské komise jsou tato pravidla souladu s návrhy týkajícími se čisté mobility a „jsou dalším krokem k modernizaci evropské dopravy, tj. do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a přiblížit se dlouhodobému cíli nulového procenta smrtelných a vážných nehod na silnicích.

„Toto rozhodnutí poskytuje výrobcům automobilů, provozovatelům silničního provozu a dalším subjektům dlouho očekávaný právní rámec, který je potřebný pro široké zavádění služeb C-ITS v celé Evropě a současně je otevřen nových technologiím a vývoji na trhu,“ uvedla komisařka pro mobilitu a dopravu Violeta Bulc. „Významným způsobem přispěje k naším cílům v oblasti bezpečnosti silničního provozu a je důležitým krokem k propojené a automatizované dopravě.“

Od letošního roku budou vozidla, dopravní značky a dálnice vybavovány technologií pro odesílání standardizovaných zpráv všem účastníkům dopravního provozu. Nová specifikace stanovuje minimální právní požadavky na interoperabilitu mezi různými kooperativními systémy. To bude umožňovat, aby si v rámci otevřené sítě mohly všechny stanice bezpečně vyměňovat zprávy. Navíc díky možnosti vzájemné komunikace mezi vozidly a mezi vozidly a dopravní infrastrukturou by se měla zvýšit bezpečnost silničního provozu a efektivita dopravy.

Tyto nová pravidla však kritizuje průmyslová asociace GSMA (Global System for Mobile Communications), a to zejména s ohledem na volbu technologie, kterou Evropská komise učinila, protože „tím podkopává svůj vlastní akční plán 5G a ohrožuje digitální konkurenceschopnost“.

„Komise se rozhodla ignorovat technologické inovace a výběr a místo toho se držet zastaralé technologie Wi-Fi (802.11p) pro připojená vozidla. GSMA naléhá na členské státy EU a Evropský parlament, aby odmítly navrhovaná pravidla, která upřednostňují technologii Wi-Fi pro propojení automobilů po celé Evropě, a místo toho zachovaly flexibilitu, aby podpořily zavádění pokročilejších technologií, jako je připojení Cellular-V2X (C-V2X),“ uvádí se ve zprávě GSMA.

„GSMA plně podporuje zamýšlené cíle těchto právních předpisů, aby byly silnice v Evropě bezpečnější a chytřejší, aby se snížil počet smrtelných nehod na silnicích. Plán Komise zavádět tuto starou technologii pro C-ITS však evropské řidiče a průmysl spíše poškozuje, protože nebere v úvahu novější technologické inovace. C-V2X poskytuje vyšší zabezpečení, dosah i kvalitu služeb než 802.11p. Není proto překvapením, že se C-V2X rychle stává celosvětovým standardem pro komunikaci mezi vozidly a silniční infrastrukturou. Ve skutečnosti, Severní Amerika a Čína již C-V2X zavádí, což jim umožní rychlejší, bezpečnější a levnější přechod na připojené řízení, než tomu bude v Evropě,“ dodává GSMA.

Redaktor: Jaroslav Hrstka