NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Ericsson uvádí řešení 5G RAN Slicing

Ericsson 5G RAN Slicing

Společnost Ericsson uvedla řešení pro dělení (tzv. slicing) přístupových radiových sítí (RAN) 5G na virtuální podsítě, které poskytovatelům komunikačních služeb umožní nabízet individuálně přizpůsobené služby 5G se zaručenými parametry.

Řešení Ericsson 5G RAN Slicing, které je nyní komerčně dostupné, přiděluje radiové zdroje v intervalu jedné milisekundy a podporuje odlišení služeb v jednotlivých podsítích podle různých parametrů. To rozšiřuje možnosti komplexního dělení sítí a dynamickou správu a koordinaci prostředků zajišťující vysokou kvalitu služeb pro koncové uživatele požadovanou u různých způsobů využití.

Slicing umožňuje vytvořit vícero logických podsítí pro různé typy služeb na téže infrastruktuře. Jedná se o klíčovou funkci z hlediska realizace výnosů ze sítí 5G, například vylepšených videopřenosů, internetového připojení automobilů nebo rozšířené reality. Studie společnosti Ericsson odhaduje, že hodnota adresovatelného spotřebitelského trhu pro poskytovatele služeb do roku 2030 dosáhne 712 miliard dolarů. Adresovatelný trh pro samotný slicing v podnikovém segmentu je odhadován na 300 miliard dolarů do roku 2025 (údaje GSMA). S rozvojem 5G hledají poskytovatelé služeb způsoby, jak maximalizovat návratnost svých investic tím, že budou cílit na inovativní způsoby využití s vysokým výnosem, jako jsou cloudové počítačové hry, inteligentní továrny nebo chytrá zdravotní péče.

Tzv. slicing je jeden z hlavních modelů nasazení 5G. Společnost Ericsson poskytuje slicing pro RAN, transportní vrstvu, páteřní síť a řízení u sítí 5G po celém světě, a to pro potřeby spotřebitelského segmentu i podnikové a veřejné sféry. Spadá sem například řízení provozu na dálku s pomocí videa, rozšířená a virtuální realita, živé mediální přenosy ze sportovních událostí, cloudové počítačové hry, chytrá města, aplikace Průmyslu 4.0 nebo veřejná bezpečnost.

O řešení Ericsson 5G RAN Slicing

Řešení Ericsson 5G RAN Slicing nabízí unikátní možnost diferenciace služeb podle různých parametrů, což umožňuje efektivní využití dynamického přidělování radiových prostředků, zajišťování kvality služeb podle podsítí a funkci koordinace podsítí s ohledem na smluvní záruky úrovně služeb (SLA). Nové řešení vychází ze zkušeností společnosti Ericsson v oblasti radiokomunikací a je založené na škálovatelné architektuře podsítí. Dynamicky sdílí radiové prostředky v intervalech po 1 milisekundě, čímž dosahuje maximálně efektivního využití spektra. To poskytovatelům služeb dává širší možnosti a větší flexibilitu při nabízení různých způsobů využití. Zajišťuje komplexní řízení jednotlivých podsítí a podporuje jejich orchestraci. Tím umožňuje rychlé poskytování služeb a tvorbu obchodních modelů pro virtuální, hybridní a vyhrazené privátní sítě. Nové řešení může sloužit i pro účely komunikačních služeb, kde je kriticky důležitá dostupnost nebo časové hledisko.