NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Wi-Fi sítě pro školy s finanční podporou dotačního programu

IROP Zyxel

V rámci dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program), spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, mohou základní školy získat kvalitní pokrytí Wi-Fi sítí, společně s výkonnou ethernetovou infrastrukturou a páteřní gigabitovou sítí.

Dotace je možné čerpat na nezbytné stavební úpravy a technologické vybavení – centrální firewall a síťová zařízení pro pokrytí prostor školy kvalitním signálem Wi-Fi i ethernetovou sítí. Dotační program IROP klade velmi náročné podmínky na bezpečnostní parametry síťové infrastruktury, na kterou je možné finanční prostředky čerpat. Zyxel ve spolupráci s partnery vyvinul řešení, které je finančně dostupné a zároveň splňuje všechny požadavky programu IROP.

Wi-Fi pro učitele i žáky

Wi-Fi sítě, postavené na nejvýkonnějších přístupových bodech Zyxel, mohou současně využívat stovky klientů – učitelů, žáků nebo zaměstnanců škol. Zatímco soukromá zařízení žáků mohou prostřednictvím školní Wi-Fi přistupovat, se stanovenými omezeními, jen k internetu, učitelé mají po přihlášení přístup i k vnitřní síti školy. Během výuky v počítačových učebnách mohou pedagogové snadno řídit, k jakým webovým stránkám i aplikacím budou mít žáci přístup. Informace o síťovém provozu všech klientských zařízení jsou zaznamenávány a uchovávány, aby bylo možné v případě potřeby dohledat aktivity konkrétních uživatelů.

Přísná kontrola provozu

Jádrem nové síťové infrastruktury pro základní školy jsou firewally Zyxel, doplněné řešením Kernun Clear Web Edu a serverem pro Identity Management (Active Directory). Microsoft Active Directory zajišťuje jednotné řešení přihlašování uživatelů (pedagogů, žáků a zaměstnanců školy) k síti. Uživatelé se mohou přihlásit ke kterémukoli počítači, přičemž firewall na základě uživatelského jména a hesla aktivuje ve webovém filtru Kernun Clear Web Edu příslušné restrikce v přístupu k síti.

Webový filtr běží na samostatném serveru a monitoruje veškerý internetový provoz. Jednotliví uživatelé, resp. skupiny uživatelů (žáci, učitelé, zaměstnanci ad.), mají definovány podmínky a pravidla použití internetu, včetně konkrétních kategorií webových stránek, které mohou navštěvovat. Kernun Clear Web Edu pracuje s katalogem webových stránek, který je neustále aktualizován.

Výkonné přepínače a přístupové body

Další důležitou součástí síťové infrastruktury jsou gigabitové přepínače Zyxel, sloužící pro připojení počítačů ve sborovnách, kancelářích a počítačových učebnách a připojení i napájení přístupových bodů bezdrátové sítě. Na páteřních síťových rozvodech jsou často nasazovány přepínače Zyxel řady XGS s porty pro vysokorychlostní optické propojení.

Technické podmínky dotačního programu IROP kladou velmi náročné požadavky také na Wi-Fi přístupové body. Přístupové body musejí provádět spektrální analýzu signálu okolních Wi-Fi sítí a na základě výsledků měření v reálném čase upravovat vlastní vysílací charakteristiku, aby se vyhnuly rušení od okolních sítí. Zároveň je požadováno, aby přístupové body disponovaly kapacitou pro současné připojení více než stovky klientských zařízení. Tyto podmínky splňují nejvyšší řady přístupových bodů Zyxel, například model Zyxel WAC6303D-S. Přístupové body mohou být řízeny kontrolérem vestavěným ve firewallu, případně samostatným kontrolérem Zyxel řady NXC.

Rozmístění přístupových bodů je prováděno na základě off-line návrhů pokrytí často velmi členitých prostor škol. Pro spolehlivé pokrytí jedné školy kvalitním signálem bezdrátové sítě je nutné instalovat mezi 20 až 40 Wi-Fi přístupové body.