NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

O-RAN telco tower

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Návrh všeobecného oprávnění byl předložen 8. února 2023 k veřejné konzultaci. Na základě došlých připomínek a komentářů provedl ČTÚ v návrhu některé změny, týkající se zejména podmínek provozu dálkově ovládaných neobsazených stanic (tzv. hotspotů) a předkládá proto takto upravený návrh do opakované veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění.

TZ