NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Vyšší příjmy z 5G

5G IoT

Ačkoli průmyslová odvětví v minulosti vnímala 5G technologii spíše negativně, nyní ji považují za důležitou součást své strategie.

Společnost Ericsson ve své nejnovější zprávě o 5G-IoT představila plán pro operátory, který jim pomůže maximalizovat příjmové příležitosti v oblasti digitalizace průmyslu s využitím 5G.

V příručce „Podchycení podnikatelského potenciálu 5G digitalizace v průmyslu,“ která je součástí zprávy „Podnikatelský potenciál 5G,“ se Ericsson podrobněji věnuje způsobům, jak mohou operátoři potencionálně zvýšit své výnosy až o 36 % tím, že se zaměří na deset klíčových sektorů.

Předcházející zpráva Podnikatelského potenciálu 5G odhalila, že podnikatelé mohou do roku 2026 zvýšit své příjmy z předpokládaných tržeb za služby ve výši 1,7 miliardy amerických dolarů (USD) o 204 až 619 miliard USD (12 až 36 procent). Mohou toho dosáhnout tak, že se zaměří na digitální transformaci jiných průmyslových odvětví, jako jsou například automobilový průmysl a výroba využívající technologii 5G-IoT.

Ve své nejnovější zprávě 5G-IoT společnost Ericsson zkoumá více než 400 případů použití digitalizace průmyslu v deseti odvětvích: energetika a služby, zpracovatelský průmysl, veřejná bezpečnost, zdravotní péče, veřejná doprava, média a zábava, automobilový průmysl, finanční služby, maloobchod a zemědělství. Očekává se, že 5G bude hrát důležitou roli ve více než 200 ze 400 případů použití. Tyto případy použití byly seskupeny do oblastí vykazující shodné znaky s cílem zvýšit počet příjmových příležitostí a překonat problémy s nasazením.

Společnost Ericsson prostřednictvím pečlivě zvoleného analytického rámce vytvořila pro podnikatele komplexního průvodce, který se zaobírá celou řadou výzev. Zpráva také poukazuje na to, jak lze rozvíjet konkrétní případy použití pro dosažení plného podnikatelského potenciálu pramenícího z digitalizace průmyslu s využitím technologie 5G. Zpráva se zároveň zaměřuje na různé iniciativy podnikatelů a sdílí některé z dosavadních zkušeností.

Využití příjmových příležitostí s využitím 5G

Výnosy z digitalizace by se v letech 2016 až 2026 měly pro hráče v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) zvýšit o 13,6 % ročně, zatím co aktuální růst tržeb operátorů se předpokládá na úrovni 1,5 %. Protože technologie 5G se stává stále důležitější pro průmysl, rostou možnosti získání nových příjmů z využití 5G i pro operátory. Téměř 47 % z celkové hodnoty příjmů získaných z využití 5G v roce 2026 je určeno právě pro ně. Prostřednictvím rozvíjení případů užití a jejich klastrování mohou operátoři už nyní začít maximalizovat možnosti 5G-IoT a digitalizace průmyslu, aby tak naplno využili svůj podnikatelský potenciál.

Společnost Ericsson identifikovala devět oblastí zahrnujících téměř 90 procent podnikatelských příležitostí, které přináší využití 5G. Největší příležitosti jsou v oblasti automatizace v reálném čase s potenciálem příjmů ve výši 101 miliard USD do roku 2026. Těsně za ní jsou pokročilé video služby s příjmovým potenciálem 96 miliard USD ve stejném roce.

Thomas Noren, ředitel pro komercializaci 5G v společnosti Ericsson, říká: „Naše případové studie ukazují, že operátoři využívají strategické a operační aktivity, aby zajistili úspěšnost svých nabídek. I přesto, že se ještě nejedná o 5G nabídky, budou tyto aktivity – stejně jako například strategie pro prosazení se na trhu a testování a experimentování – rovnocenně důležité, možná důležitější, až se rozvinou do 5G.“

Společnost Ericsson zároveň začátkem tohoto roku zveřejnila zprávu Vliv 5G na průmysl, která přinesla názory na 5G od více než 900 společností s více než 1000 zaměstnanci v deseti různých odvětvích.

Zpráva odhalila, že v roce 2018 se začnou testovat případy použití 5G, načež se aktivity rychle rozběhnou. Přitom více než 70 procent společností chce od roku 2021 využívat případy užití 5G ve výrobě. Výroba, energetika a veřejné služby, veřejná doprava a finanční služby patří mezi průmyslová odvětví, která budou od roku 2020 s největší pravděpodobností využívat případy užití ve výrobě.

Ze strategického hlediska budou patřit mezi nejdůležitější hnací mechanismy pro přijetí dalších kroků směrem k 5G: vytvoření výhody pro inovátory na trhu (73 procent); prezentace jako inovátoři v průmyslu (54 procent); využívání faktorů umožňujících digitální transformaci (53 procent); a vytvoření pevné základny pro IoT (46%).