NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VPortal nově prozradí, jak operátoři pokrývají bílá místa dle závazků nebo odkud je nejvíce stížností na příjem TV

VPortal vizualizační nástroj

Dne 09. 05. 2023 bylo spuštěno několik zásadních novinek na VPortalu, vizualizačním nástroji provozovaným ČTÚ. Nově lze například zobrazit pokrytí jednotlivých televizních vysílačů či zjistit, odkud pocházejí stížnosti na signál a s jakým výsledkem je ČTÚ řešil. Přibyla také kategorie rozvojová kritéria, kde lze přehledně vyfiltrovat, jak jednotliví operátoři plní své závazky z aukcí a pokrývají signálem mobilních služeb dříve nepokrytá nebo hůře pokrytá místa.

Řady vylepšení se dočkalo zobrazení pokrytí televizním signálem. Nově je lépe zobrazen terén, tedy lze na mapě pohodlně identifikovat místa, kde je např. signál horší kvůli poloze v údolí. VPortal nově nabízí seznam všech aktivních televizních vysílačů a je možné si prohlédnout dosah každého z nich. Součástí VPortalu se také staly výsledky Úřadem provedeného měření pokrytí a zobrazit je možno i stížnosti diváků – jak to, odkud pocházejí, tak i to, s jakým výsledkem byly vyřešeny.

Nový modul „Rozvojová kritéria“ nabízí možnost zobrazit, jak jednotliví operátoři (držitelé přídělů rádiových kmitočtů) plní závazky z aukcí z let 2017 a 2020, týkající se pokrytí signálem mobilních služeb. Jedná se jak o pokrytí obcí, spadajících mezi tzv. „bílá místa“, tak o zlepšení pokrytí ve městech či na železničních či silničních koridorech. Na stránkách portálu je detailně a přehledně uvedeno, do jakého data musí být jaké závazky splněny, a lze jednoduše vyčíst, jak si operátor v současnosti s požadovaným pokrytím stojí.

O VPortalu

VPortal představuje komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům pro porovnávání kvality telekomunikačních služeb na území České republiky. Je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Jedná se o moduly mobilní služby (zobrazení pokrytí GSM, LTE a 5G sítěmi), rozhlasové služby (zobrazení informací o pokrytí signálem digitálních rozhlasových služeb technologie DAB+) a televizní služby (zobrazení dat o dostupnosti služeb přístupu k celoplošnému a regionálnímu digitálnímu televiznímu vysílání DVB-T2).

Během tohoto roku bude rozvoj VPortalu pokračovat. Probíhají přípravy na vytvoření nového modulu Pevné služby, který bude nabízet vybraná data o přístupech k internetu v pevném místě (o disponibilních přípojkách). Současně s rozvojem VPortalu bude postupně utlumen web digi.ctu.cz, který také informuje o pokrytí digitálním signálem v ČR. Informace, které tento web zobrazuje, budou nově zobrazovány na VPortalu.

TZ

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »