Sdílená infrastruktura pro inteligentní města (1. díl)

CommScope smart city 5G

Od letošního roku začínají mobilní operátoři zavádět ve větším měřítku první komerční služby 5G, což prvním uživatelů poskytuje první náhled na tuto revoluční technologii. Zavádění mobilních sítí 5G přináší zajímavé možností také pro rozvoj inteligentních měst, aby se staly ještě chytřejší a byly schopny zajistit zdravější a bezpečností prostředí pro své občany. A protože města rostou exponenciálně, potřebují inteligentní městské aplikace, aby se odpovídající způsobem investovalo do zavádění potřebné konektivity. Projektanti z městského plánování se snaží se vypracovat dlouhodobý plán – extrapolují budoucí možnosti inteligentních městských infrastruktur a své požadavky…

Číst dále...

Přehled architektur FTTH

Vláknový distribuční rozváděč

Sítě FTTH využívají různé typy architektur, které se vzájemně liší způsobem rozbočení. Vzhledem k tomu, že většinu celkových nákladů tvoří výstavba a venkovní infrastruktura sítě, má výběr vhodné architektury sítě zásadní vliv na cenu poskytovaných služeb. Mimoto má výběr vhodné architektury vliv také na dobu zprovoznění sítě, požadavky na pracovníky a jejich vyškolení, budoucí modernizaci, celkovou výkonnost sítě a v konečné důsledku spokojenost zákazníků. Článek popisuje dva základní typy architektury FTTH, a to centralizovanou a kaskádovou, které se liší způsobem rozbočování optického vlákna. Umístění rozbočovače a poměr rozbočení značně ovlivňují…

Číst dále...