NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Strategie pro segmenty koncových zařízení 5G

5G smartphones

Průzkum trhu ohledně nárůstu počtu smartphonů pro sítě 5G provedlo již pře deset různých analytických společností. Odhadové výsledky se pohybují mezi 0,5 až 1 miliardou kusů smartphonů 5G do roku 2023, což je rychlejší nárůst, než v případě smartphonů 4G. „Nicméně tento nárůst je lépe vidět, když trh rozdělíme do tří hlavních segmentů,“ říká Boris Petrov z analytické společnosti Petrov group.

Hlavním segmentem budou v příštích třech až pěti letech telefony pro pásma 6 GHz, které reprezentují vývoj standardu 4G. To se týká zejména vysokého počtu telefonů pro nové pásma v rozsahu 3,5 až 4,5 GHz. Využití kmitočtového spektra pod 6 GHz je pro rozvoj sítí 5G kritické, zejména nově přidělovaná pásma dovolující provoz širokých rádiových kanálů, protože pásma pod 2,1 GHz jsou využívána převážně sítěmi 3G a 4G. Zde je třeba poznamenat, že sítě 4G se budou i nadále rozvíjet a z různých důvodů doplňovat sítě 5G v pásmech pod 6 GHz.

Druhým segmentem jsou telefony pro pásma milimetrových vln (mmwave), což v současné době zahrnuje většinou pásma 28 GHz a 38 GHz. Tyto pásma budou postupně přidávána do telefonů 5G pro pásma pod 6 GHz. Odhaduje se, že do roku 2025 bude asi třetina telefonů 5G mít možnost využívat milimetrová pásma.

Samostatným segmentem budou také zařízení IoT využívající sítě 5G, zahrnující přenos dat z velmi velkého počtu koncových zařízení na kmitočtech pod 1 GHz. Standardy a protokoly pro 5G IoT ještě nejsou definovány, zčásti proto, že počáteční velká očekávání IoT v sítích 4G nebyla naplněna, a to navzdory velkému úsilí, zejména v Číně.

Rovněž je třeba zmínit, že v příštích několika letech bude mnoho smartphonů proklamovat, že umožňují 5G funkce, které může operátor sítě aktivovat jednoduchou aktualizací softwaru v rámci své sítě. Nicméně segmenty smartphonů pro pásma pod 6 GHz a pro milimetrové vlny jsou z několika důvodů stěžejní, a to včetně regionálních rozdílů, potenciálu pro dodavatelský řetězec a také úspěšnosti výrobců smartphonů a infrastruktury v jednotlivých regionech.

Milimetrová pásma 5G budou brzké době důležitá především pro amerických trh a rovněž Japonsko a jižní Koreu. Ta jsou podporovana především provozovateli sítí, kteří prosazují povolení pro komunální instalaci základnových stanic, což méně časově a finančně náročné.

Skutečné případy použití milimetrových vln pro 5G jsou zatím poněkud nepřesvědčivé a nejisté vzhledem k nákladům a nárokům na výkon. V Asii se o čekává se mnohem větší využití pásem pod 6 GHz, zejména v Číně, kde budou dominovat zařízení a infrastruktura od společnosti Huawei.

Využití pásem pod 6 GHz a pasem milimetrových vln se také výrazně liší pravděpodobným vlivem na dodavatelské řetězce v modulech RFFE (RF front end). V segmentu zařízení pod 6 GHz pravděpodobně rozšíří svoji dominanci dodavatelů RFFE modulů jako Broadcom, Skyworks, Qorvo, Murata či Qualcomm.

Segment milimetrových vln přináší řadu výzev v oblasti nákladů, nízkého výkonu, nových materiálů, zapouzdření a testování. Zejména mikrovlnné vysílače by měly být co nejblíže anténní soustavy, nejlépe, aby byly přímo součástí anténních systémů. Je tedy pravděpodobné, že naruší zavedený dodavatelský řetězec, což dává výhodu moderním dodavatelům, jako jsou Qualcomm, Samsung, HiSilicon, MediaTek a Unisoc.

Huawei/HiSilicon je v současné době účinně chráněn před konkurencí na americkém 5G trhu. To dává společnosti Samsung velkou motivaci konkurovat v segmentech 5G společnosti Apple a jejímu dodavateli Qualcomm. Velkou prioritou společnosti Samsung je pro vybudovat masovou výrobu substrátových disků (wafer) a polovodičových součástek, aby mohla konkurovat TSMC. Společnost Samsung také uvedla, že jejím cílem je stát se třetím největším globálním dodavatelem zařízení pro rádiovou infrastrukturu. Lze tedy očekávat, že v příštích několika letech bude při dosahování cílů této podnikové strategie velmi aktivní.

Celkově lze říci, že segmentace trhu 5G smartphonů se bude i nadále pokračovat. Navíc 5G bude mít velký vliv i mimo oblast smartphonů pro mnoho dalších trhů a průmyslových odvětví.

Zdroj: EETimes