NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby vybral další projekty, které se budou podílet na vývoji technologií 6G

6G inteligentní sítě a služby

Evropský Společný podnik pro inteligentní sítě a služby (SNS JU) oznámil výběr 27 nových výzkumných, inovačních a zkušebních projektů, které budou zahájeny v lednu 2024. Cílem těchto projektů je pokrok v oblasti inteligentních sítí a služeb se zaměřením na integraci mikroelektroniky a udržitelnost. Evropská komise skrze poskytnutí finanční podpory ve výši 130 milionů eur pro projekty zaměřené na 6G dává najevo nejen podporu integrace a využívaní stávající 5G technologie, ale také zohledňuje potřebu neustálého rozvoje a inovací.

Technologie 6G skrývá významný potenciál pro rozvoj komunikační sítě a samotných komunikačních zařízení, a to v rámci různých úrovní zpracování dat, od základního pásma a zpracování smíšených a signálů až po rádiofrekvenční a anténní systém pokrývající frekvenční rozsahy od sub-6GHz až po terahertzy. 6G má zároveň předpoklad výrazně vyššího propojení s dalšími novými technologiemi jako např.
umělou inteligencí.

Vítězné projekty pokrývají širokou škálu oblastí, včetně zvýšení robustnosti technologií 6G, rozšíření stávající fyzické a virtuální infrastruktury pro podporu sítí 6G, zajištění bezpečného přechodu na 6G, ochrany uživatelských dat, výzkumu nové technologie 6G RAN a integrace umělé inteligence do technologií 6G. Mezi ty nejvýznamnější se řadí vytvoření celo-evropské experimentální infrastruktury pro 6G nebo projekt zaměřený na zkoumání společenského dopadu technologie 6G.

Zdroj: NÚKIB

Obrázek: pikisuperstar