NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Špatně navržené aukce ohrožují rozvoj 5G varuje GSMA

Spectrum Auctions GSMA

V nedávno vydané zprávě GSMA jsou diskutovány některé podmínky aukcí 5G, které mohou mít pro rozvoj sítí 5G negativní dopad. Týká se to zejména umělého navyšování ceny za licence a neefektivní distribuce omezených zdrojů kmitočtového spektra.

„Pokud jsou podmínky špatně nastaveny, může snadno dojít k selhání aukce,“ říká Brett Tarnutzer z asociace GSMA. „Jsme svědky znepokojivého trendu špatného nastavení cen kmitočtového spektra, což by mohlo vážně ovlivnit rozvoj potenciálu 5G. Je načase, aby politici začali více spolupracovat se zúčastněnými stranami a rychle zajistili spravedlivější a efektivnější ceny.“

GSMA zveřejnila dokument „Auction Best Practice“, ve kterém jsou diskutovány některé klíčové obavy týkající se cen nedávných aukcí 4G a 5G a nabízí několik doporučení. Jedná se především o trend umělého navyšování cen za přidělované kmitočty, což omezuje následné investice do sítě a tím i také uživatele těchto sítí. Za špatné rozhodnutí jsou považovány také různé způsoby omezování množství spektra, které operátorům může být přiděleno a také vyhrazení spektra pro vertikální subjekty, což zase omezuje počet operátorů, kteří k tomuto spektru budou mít přístup.

Hlavní doporučení nastíněná v zprávě GSMA zahrnují:

1. Hlavní prioritou aukcí by měla být podpora cenově dostupných, vysoce kvalitních mobilních služeb a nikoliv maximalizace výnosů.

2. Aukce by neměly být jediným mechanismem pro přidělování kmitočtů, protože nejsou vždy vhodné.

3. Přidělovat dostatečně množství kmitočtového spektra a zveřejnit plány na podporu vysoce kvalitních mobilních služeb. Vyhrazení spektra pro vertikální odvětví nebo nové subjekty může omezit počet operátorů, kteří k tomuto spektru budou mít přístup a také hrozí navýšení ceny spektra.

4. Navrhované podmínky by účastníky aukce neměly vystavovat zbytečnému riziku a nejistotě.

5. Špatně zvolené velikosti bloků přidělovaných kmitočtů nebo nepružné balíčky bloků přidělovaného spektra mohou za následek neefektivní výsledky.

Podle GSMA bude socioekonomický dopad 5G v příštích 15 letech činit 2,2 bilionu dolarů, přičemž z nových technologií budou těžit zejména klíčová odvětví, jako je výroba, veřejné služby a odborné či finanční služby. Předpokládá se, že do roku 2025 budou sítě 5G obsluhovat asi 30 % mobilních přípojek v Číně a Evropě a přibližně polovinu v USA.

Spravedlivé a efektivní ceny za přidělování kmitočtového spektra jsou klíčem k dosažení plného potenciálu 5G. Mezi první země s přiděleným spektrem pro 5G patří Finsko, Itálie, Španělsko, Jižní Korea, Spojené arabské emiráty a Velká Británie. Letos se k nim již připojili nebo připojí Rakouskem, Kanadou, Dánskem, Německo, Hongkong, Japonsko, Saúdská Arábie, Švýcarsko a USA. Mimoto dalších více než deset zemí oznámilo své plány na přidělení spektra v roce 2019, např. Francie, Indie, Mexiko, Řecka, Rumunsko a také Česká republika.

„Kmitočtové spektrum je základním palivem pro rozvoj mobilních sítí a jeho neefektivní využití bude mít negativní dopad na uživatele. Nejdůležitějším cílem přidělování kmitočtů by nemělo být získat co nejvíce peněz, ale spíše zajistit, aby uživatele měli k dispozici co nejlepší a nekvalitnější mobilní služby,“ dodává Tarnutzer.

Zdroj: GSMA

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »