NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Špatně navržené aukce ohrožují rozvoj 5G varuje GSMA

Spectrum Auctions GSMA

V nedávno vydané zprávě GSMA jsou diskutovány některé podmínky aukcí 5G, které mohou mít pro rozvoj sítí 5G negativní dopad. Týká se to zejména umělého navyšování ceny za licence a neefektivní distribuce omezených zdrojů kmitočtového spektra.

„Pokud jsou podmínky špatně nastaveny, může snadno dojít k selhání aukce,“ říká Brett Tarnutzer z asociace GSMA. „Jsme svědky znepokojivého trendu špatného nastavení cen kmitočtového spektra, což by mohlo vážně ovlivnit rozvoj potenciálu 5G. Je načase, aby politici začali více spolupracovat se zúčastněnými stranami a rychle zajistili spravedlivější a efektivnější ceny.“

GSMA zveřejnila dokument „Auction Best Practice“, ve kterém jsou diskutovány některé klíčové obavy týkající se cen nedávných aukcí 4G a 5G a nabízí několik doporučení. Jedná se především o trend umělého navyšování cen za přidělované kmitočty, což omezuje následné investice do sítě a tím i také uživatele těchto sítí. Za špatné rozhodnutí jsou považovány také různé způsoby omezování množství spektra, které operátorům může být přiděleno a také vyhrazení spektra pro vertikální subjekty, což zase omezuje počet operátorů, kteří k tomuto spektru budou mít přístup.

Hlavní doporučení nastíněná v zprávě GSMA zahrnují:

1. Hlavní prioritou aukcí by měla být podpora cenově dostupných, vysoce kvalitních mobilních služeb a nikoliv maximalizace výnosů.

2. Aukce by neměly být jediným mechanismem pro přidělování kmitočtů, protože nejsou vždy vhodné.

3. Přidělovat dostatečně množství kmitočtového spektra a zveřejnit plány na podporu vysoce kvalitních mobilních služeb. Vyhrazení spektra pro vertikální odvětví nebo nové subjekty může omezit počet operátorů, kteří k tomuto spektru budou mít přístup a také hrozí navýšení ceny spektra.

4. Navrhované podmínky by účastníky aukce neměly vystavovat zbytečnému riziku a nejistotě.

5. Špatně zvolené velikosti bloků přidělovaných kmitočtů nebo nepružné balíčky bloků přidělovaného spektra mohou za následek neefektivní výsledky.

Podle GSMA bude socioekonomický dopad 5G v příštích 15 letech činit 2,2 bilionu dolarů, přičemž z nových technologií budou těžit zejména klíčová odvětví, jako je výroba, veřejné služby a odborné či finanční služby. Předpokládá se, že do roku 2025 budou sítě 5G obsluhovat asi 30 % mobilních přípojek v Číně a Evropě a přibližně polovinu v USA.

Spravedlivé a efektivní ceny za přidělování kmitočtového spektra jsou klíčem k dosažení plného potenciálu 5G. Mezi první země s přiděleným spektrem pro 5G patří Finsko, Itálie, Španělsko, Jižní Korea, Spojené arabské emiráty a Velká Británie. Letos se k nim již připojili nebo připojí Rakouskem, Kanadou, Dánskem, Německo, Hongkong, Japonsko, Saúdská Arábie, Švýcarsko a USA. Mimoto dalších více než deset zemí oznámilo své plány na přidělení spektra v roce 2019, např. Francie, Indie, Mexiko, Řecka, Rumunsko a také Česká republika.

„Kmitočtové spektrum je základním palivem pro rozvoj mobilních sítí a jeho neefektivní využití bude mít negativní dopad na uživatele. Nejdůležitějším cílem přidělování kmitočtů by nemělo být získat co nejvíce peněz, ale spíše zajistit, aby uživatele měli k dispozici co nejlepší a nekvalitnější mobilní služby,“ dodává Tarnutzer.

Zdroj: GSMA

mobil tarif operátor
telekomunikace

Na trh vstupuje nový virtuální operátor

Mezi virtuální operátory se nově zařadil telekomunikační poskytovatel PODA. Vypustil do světa několik mobilních tarifů, které cílí na různě náročné uživatele. „Cílem je oslovit co

ČÍST DÁLE »