NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

SoftBank dokončuje plně optickou síť v klíčových oblastech v Japonsku

Fujitsu 1FINITY T900 transponder blade

Japonský telekomunikační operátor SoftBank nedávno dokončil celonárodní nasazení, v klíčových oblastech, plně optické sítě s využitím optického přenosového systému s rozčleněnou architekturou, který podporuje otevřené sítě, uvedla ve zprávě společnost Fujitsu.

Společnost poznamenala, že nasazení zahrnovalo novou generaci optické přenosové platformy Fujitsu „1 FINITY Ultra Optical System T900“.

Fujitsu a SoftBank uvedly, že chtějí přispět k realizaci zelenějších sítí budováním komunikační infrastruktury s nižším dopadem na životní prostředí.

Fujitsu uvedla, že celooptická síť SoftBank využívá optickou technologii ve všech oblastech komunikační sítě. S využitím optického přenosového systému nové generace Fujitsu nová síť také realizuje snížení spotřeby energie až o 90 % ve srovnání s předchozími sítěmi připojením k zařízení kompatibilnímu se všemi optickými technologiemi a aplikací technologie chlazení kapalinou. Při připojení ke konvenčnímu zařízení snižuje nejnovější technologie fotoelektrické konverze spotřebu energie přibližně o 50 % ve srovnání s konvenčním zařízením, dodal Fujitsu.

Pomocí dvojice optických vláken Fujitsu a SoftBank dále zlepšily komunikační výkon a dosáhly vysoké kapacity a vysokorychlostního přenosu až 48,8 Tbps, což je podle japonské společnosti přibližně „dvakrát více než u konvenčních sítí“.

„Zavedením nového optického přenosového systému se SoftBank zaměřuje na vybudování sítě, která dosáhne uhlíkové neutrality a zároveň uspokojí stále rostoucí poptávku po datové komunikaci v očekávání budoucích sítí založených na technologii Beyond 5G/6G,“ uvedla společnost Fujitsu.

Společnost Fujitsu prohlásila, že její platformy 1FINITY T900 jsou prvním systémem na světě, který využívá technologii kapalinového chlazení v optickém přenosovém systému k výraznému zlepšení environmentálního výkonu i při připojení ke stávajícím zařízením, která se obtížně připojují ke všem zařízením v optické síti. Výsledkem je, že systém dosahuje účinnosti chlazení, která je dvakrát vyšší než u konvenční technologie chlazení vzduchem.

Zdroj: rcrwireless.com