NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Řešení propojení stávajících hlasových systémů mezi lokalitami na bázi VoIP

innovaphone-voip-gateway-IP311

Úvodním požadavkem nadnárodní společnosti na realizaci tohoto zadaného úkolu byla možnost hlasového propojení lokalit v České republice za pomoci již existující datové sítě a při současném zachování stávajících systémů PBX ve výrobních lokalitách podniku.

Firma Spojing pro tuto společnost zajišťuje v České republice formou outsourcingu hlasové služby pro celkem čtrnáct lokalit – obchodní zastoupení, tři výrobní závody a deset distribučních středisek. Vzhledem k nutnému datovému propojení všech lokalit vznikl záměr k propojení lokalit po hlasové linii po již existujících datových linkách při zachování stávajících telefonních ústředen ve výrobních závodech s přihlédnutím k jejich kapacitní velikosti.

Pro řešení bylo zvolena technologie VoIP bran Innovaphone, které lze implementovat do stávajících telefonních systémů. V lokalitách distribučních středisek došlo k nasazení nových VoIP zařízení Innovaphone IP311 (na obrázku vlevo), IP411 a osvědčených IP telefonních přístrojů IP111 (obrázek vpravo). V lokalitě hlavního výrobního závodu bylo vytvořeno pomocí VoIP brány Innovaphone IP1060 s rozhraním ISDN PRI propojení se stávající telefonní ústřednou Avaya Definity. IP1060 zároveň zajišťuje i propojení zbývajících telefonních ústředen výrobních závodů a obchodního zastoupení za použití VoIP H.323 trunků. Pro celý systém všech lokalit je zajištěno řízení VoIP komunikace a distribuce potřebných licencí pomocí VoIP brány Innovaphone IP0010.

Z důvodu zajištění bezpečnosti byla ve stávající datové síti vytvořena oddělená hlasová VLAN pouhou změnou konfigurace bez nutnosti dalších finančních nákladů.

Nasazení VoIP technologie probíhalo v období 2015-2017. Výsledkem byly nemalé úspory na úhradách za spojení operátorům i kladné hodnocení za strany uživatelů, kteří vnímají zlepšení kvality hlasového spojení při volání mezi lokalitami.

Řešení bylo přijato ze strany klienta velmi pozitivně i po stránce ekonomické neb nemuselo dojít k okamžité výměně zařízení a následné případné rozšiřování VoIP telefonních přístrojů v lokalitách obchodního zastoupení a výrobních závodů může být postupné a za cenu pořízení VoIP telefonních přístrojů a rozšíření licencí.

LOGO_SPOJINGSpolečnost Spojing se už od svého vzniku v roce 1997 zaměřovala na oblast TDM telefonie, která je v širším okruhu známa spíš jako klasická. Po fúzi došlo k posílení kolektivu techniků a k rozšíření činnosti i do oblasti datových služeb a správy datových sítí. Díky znalosti obou problematik mohla firma plynule začlenit do svého portfolia i stále žádanější hlasová řešení na technologii VoIP. Těchto zkušeností pak právě využila i k realizaci výše představeného řešení, kdy dokáže plně zabezpečit postupný přechod na plné VoIP řešení. Pro klienty to má nespornou výhodu ve formě rozložené investice, neboť dochází k postupné obměně zařízení, které je časově téměř neomezené a je závislé pouze na investičním plánu a možnostech klienta.

Výsledné řešení je vždy vytvářeno na základě konzultací mezi zákazníkem a firmou Spojing, kdy ze strany firmy Spojing jde o snahu najití optimálního řešení dle potřeb zákazníka.

-LiM

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »