NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Počet optických přípojek v Evropě rychle roste

Počet přípojek FTTH v Evropě

Na konferenci FTTH 2019, která se konala 12–14 března v Amsterodamu byly zveřejněny nejnovější údaje FTTH Market Panorama o počtech přípojek FTTH/FTTB v Evropě, které připravuje analytická společnost IDATE. Počet přípojek FTTH/FTTB vzrostl v EU39 za období od září 2017 do září o více než 59,6 milionů. Tempo zavádění sítí FTTH/FTTB se v poslední době podstatně zvýšilo. Odhaduje se, že v září 2018 byly přípojky FTTH/FTTB dostupné pro 46,4 % uživatelů v rámci EU39 a 36,4 % uživatelů v rámci EU28. To jasně ukazuje vzestupný trend od září 2015, kdy bylo odhadováno pokrytí FTTH/FTTH 39 % v rámci EU39 a 27,2 % v rámci EU28.

Nejvíce uživatelů za poslední rok přidalo Španělsko s 1,859 milionu nových uživatelů FTTH/ FTTB, následuje Francie s 1,480 milionu a Rusko 1,256 milionu. Ovšem i ostatní země pozoruhodný nárůst, např. Česká republika přidala 524 tisíc a Itálie 450 tisíc nových uživatelů FTTH/FTTB.

Rovněž roste míra využívání sítí FTTH/FTTB (tj. poměr počtu instalovaných a skutečně využívaných přípojek FTTH/FTTB), která v rámci EU39 vzrostla meziročně z 34,8 % na 37,4 %. Navíc míra využívání v rámci EU28 dosáhla 38,2 % a poprvé překročila míru využívání EU39. V zemích jako Andorra, Bělorusko, Belgie, Lotyšsko, Nizozemsko a Rumunsko překračuje míra využívání 50 %.

Zajímavé je také sledovat poměr používaných optických architektur, kde od září 2018 převažuje FTTH nad FTTB v poměru 56 % ku 44 %.

V evropském regionu se na expanzi FTTH/FTTB nejvíce podílejí alternativní operátoři, kteří provozují přibližně 55 % z celkového počtu uživatelských přípojek FTTH/FTTB. Vidíme také, že vlády a místní orgány se stále více zapojují do projektů zavádění optických vláken, ať už přímo, prostřednictvím smlouvy telekomunikačními operátory nebo prostřednictvím veřejných prostředků. Za zmínku stojí také skutečnost, že v některých zemích tradiční (incumbent) operátoři mění svoje strategie s cílem zavádět řešení FTTH namísto toho, aby pokračovali v rozvoji starších řešení založených na metalických nebo koaxiálních sítích.

„Tyto nové údaje ukazují, jak se zavádění optických přípojek v posledních letech zrychluje,“ říká Ronan Kelly, prezident FTTH Council. „Zavádění optického vlákna až účastníkovi je tou správnou cestou do budoucnosti a výsledky FTTH Market Panorama to jasně potvrzují. Rychlost zavádění optických vláken v mnoha zemích roste a dnes už o výhodách optických vláken ví mnohem více lidí. Nicméně stále je ještě dlouhá cesta, než bude mít možnost využívat výhod připojení optických vláknem každý občan a podnik v Evropě.“

Obrázek ukazuje žebříček zemí s největším podílem přípojek FTTH/FTTB. Lídrem žebříčku je již třetím rokem po sobě Lotyško (50,3 %), následuje Litva (46,8 %) a třetí je Španělsko, které udělalo obrovský skok z 33,9 % na 44 % a těsně tak odsunulo na čtvrté místo Švédsko (43,6 %).