NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

NGMN Alliance identifikuje budoucí případy použití 6G 

6G networks

Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) vydala whitepaper (Bílou knihu) popisující budoucí případy 6G, které se potenciálně objeví v příštím desetiletí. 

Operátoři, dodavatelé technologií a akademičtí poradci účastnící se aliance NGMN přispěli svými názory na možné případy použití pro dosud nestandardizované technologie 6G. NGMN poznamenala, že tyto předpovědi se začlení do ITU-R IMT Vision pro rok 2030 a dále, přičemž budou specifikovat budoucí požadavky na konektivitu, následované prací organizací pro vývoj norem. 

Bylo identifikováno celkem 50 případů užití, kategorizováno do 4 tříd a mapováno do 14 obecných případů užití. Tyto čtyři třídy případů použití jsou: 

Rozšířená lidská komunikace – včetně případů použití, které mají potenciál obohatit lidskou komunikaci, jako jsou pohlcující zážitky, teleprezence a multimodální interakce. 

Vylepšená strojová komunikace – včetně případů použití odrážejících růst kolaborativní robotiky a autonomních strojů, požadavek na snímání okolního prostředí a potřebu robotů komunikovat mezi sebou a s lidmi. 

Povolení služeb – včetně případů použití, které vyžadují další funkce, jako je vysoce přesná poloha, mapování, údaje o prostředí nebo detekce těla. 

Evoluce sítě – popisující aspekty související s vývojem základních technologií včetně umělé inteligence jako služby, energetické účinnosti a poskytování všudypřítomného pokrytí. 

Aliance také uvedla, že analýzy na vysoké úrovni a hodnocení případů použití byly provedeny v rané fázi v několika oblastech, včetně potenciálních technologických součástí, proveditelnosti a diferenciace na 5G. Aspekty, jako je bezpečnost, důvěra a soukromí, jsou také zásadní při zvažování budoucích technologií. 

„6G je jedním z našich strategických témat. Náš projekt 6G je skutečnou globální spoluprací mezi operátory, prodejci a výzkumnými organizacemi i externími zainteresovanými stranami,“ řekla Anita Döhler, generální ředitelka NGMN. 

Zdroj: RCR Wireless

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »