NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

NGMN Alliance identifikuje budoucí případy použití 6G 

6G networks

Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) vydala whitepaper (Bílou knihu) popisující budoucí případy 6G, které se potenciálně objeví v příštím desetiletí. 

Operátoři, dodavatelé technologií a akademičtí poradci účastnící se aliance NGMN přispěli svými názory na možné případy použití pro dosud nestandardizované technologie 6G. NGMN poznamenala, že tyto předpovědi se začlení do ITU-R IMT Vision pro rok 2030 a dále, přičemž budou specifikovat budoucí požadavky na konektivitu, následované prací organizací pro vývoj norem. 

Bylo identifikováno celkem 50 případů užití, kategorizováno do 4 tříd a mapováno do 14 obecných případů užití. Tyto čtyři třídy případů použití jsou: 

Rozšířená lidská komunikace – včetně případů použití, které mají potenciál obohatit lidskou komunikaci, jako jsou pohlcující zážitky, teleprezence a multimodální interakce. 

Vylepšená strojová komunikace – včetně případů použití odrážejících růst kolaborativní robotiky a autonomních strojů, požadavek na snímání okolního prostředí a potřebu robotů komunikovat mezi sebou a s lidmi. 

Povolení služeb – včetně případů použití, které vyžadují další funkce, jako je vysoce přesná poloha, mapování, údaje o prostředí nebo detekce těla. 

Evoluce sítě – popisující aspekty související s vývojem základních technologií včetně umělé inteligence jako služby, energetické účinnosti a poskytování všudypřítomného pokrytí. 

Aliance také uvedla, že analýzy na vysoké úrovni a hodnocení případů použití byly provedeny v rané fázi v několika oblastech, včetně potenciálních technologických součástí, proveditelnosti a diferenciace na 5G. Aspekty, jako je bezpečnost, důvěra a soukromí, jsou také zásadní při zvažování budoucích technologií. 

„6G je jedním z našich strategických témat. Náš projekt 6G je skutečnou globální spoluprací mezi operátory, prodejci a výzkumnými organizacemi i externími zainteresovanými stranami,“ řekla Anita Döhler, generální ředitelka NGMN. 

Zdroj: RCR Wireless