NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

AT&T, Intel hledají „elastické škálování“ v RAN

AT&T Intel RAN

AT&T a Intel říkají, že společně vyvinuli přístup, který „osvobodí 5G rádia“ od vyhrazených základnových stanic. Toto „sdružování RAN“ přináší koncept pružného škálování z cloud computingu do sítě s rádiovým přístupem. Partneři říkají, že „sdružování RAN“ povede k odolnějším a ekologičtějším sítím 5G.

Od roku 2020 společnost AT&T ve vydání uvedla, že virtualizovala více než 75 % svých síťových funkcí. Ale rádiová přístupová síť je jakousi poslední hranicí virtualizace. Operátor dále vysvětluje, proč je to tak náročné: „Distribuované jednotky základnové stanice RAN (DU) jsou jednou z nejdistribuovanějších, nejnáročnějších a nejkomplikovanějších částí bezdrátové sítě“, protože překládají datové pakety do/z rádiové vlny pro bezdrátový přenos a příjem. “DU se musí zkoordinovat s vysílačkami v mikrosekundách. … [Musí] extrahovat smysluplné signály z hlučných průběhů se všemi druhy rušení signálu a jsou zodpovědní za zajištění toho, aby rádiové spektrum, cenný a omezený přírodní zdroj v hodnotě miliard, bylo spravedlivě a efektivně sdíleno mezi všemi ostatními uživateli v sousedství.”

Jinými slovy, úroveň požadovaného výkonu je extrémně vysoká, takže rádia spoléhají na fyzické spojení (často vlákno) k vyhrazenému zařízení v základním pásmu, které běží neustále. Jedním ze slibů 5G však je, že se zvýší inteligence a flexibilita sítě, aby síťové prvky – včetně těch v RAN – mohly přejít do režimu spánku v době, kdy nejsou využívány, aby se snížil celkovou spotřebu energie sítě.

AT&T říká, že ve spolupráci s Intelem udělala krok tímto směrem, který nazvala Advanced DU pooling. Pokročilé sdružování nebo sdružování třídy II umožňuje jednomu 5G rádiu distribuovat své zpracování v základním pásmu mezi více serverů, vysvětlil operátor – takže i uživatelé na různých zařízeních, kteří provozují různé aplikace ve stejném buněčném sektoru, mohou mít svá data zpracována na různých serverech v základním pásmu. AT&T uvedla, že to „poskytuje bezprecedentní elasticitu a flexibilitu síti pro okamžitou distribuci (a redistribuci) provozu“, pro převzetí služeb při selhání v základním pásmu v případě výpadku serveru nebo pro konsolidaci operací do menšího počtu serverů, když je využití nízké, takže servery mohou přejít do „spánku“.

Operátor uznal standardy Open RAN mezi rádii a DU jako pomoc při vývoji pokročilého sdružování DU.

Technologie „bude nakonec využitelná celou komunitou operátorů 5G k dosažení cílů telekomunikačního průmyslu v oblasti zelených a efektivních bezdrátových sítí,“ uvedl AT&T. Sdružování DU funguje nejlépe s centralizovanými nasazeními RAN (C-RAN), dodal operátor a dále uvedl, že spolupracuje se svými dodavateli RAN na začlenění sdružování DU do komerčního softwaru RAN.

Zdroj: rcrwireless.com

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »