NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Na cestě k 5G: modernizace páteřní sítě

5G networks telco NETGURU NETWORK NEWS

Nástup mobilních sítí 5G přinese mnoho nových služeb a aplikací, které v mnohem změní náš pohled na svět a naše uživatelské zkušenosti. Aby však bylo možné poskytovat služby všech tří primárních oblastí využití 5G identifikovaných 3GPP – zdokonalený mobilní širokopásmový přístup (enhanced Mobile BroadBand, eMBB), komunikace mezi zařízeními (massive Machine-Type Communications (mMTC) pro normální aplikace IoT a ultra spolehlivou komunikaci s nízkou latencí (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC) pro kritické aplikace IoT – musí provozovatelé sítí významně transformovat své sítě. Při přípravě nových služeb 5G musí provozovatelé i nadále posilovat své 4G sítě a udržet velmi jemnou rovnováhu, jak se portfolio služeb a balíčky produktů budu měnit a vyvíjet.

Aby bylo možné nové služby a aplikace slibované sítí 5G efektivně poskytovat, je třeba modernizovat páteřní sítě. To zahrnuje především zvýšení přenosové kapacity, snížení latence a větší flexibilitu pro řízení různých typů provozu, jak se budou měnit jejich požadavky na přenosovou kapacitu. Navíc modernizaci páteřních sítí je třeba provést při optimálních investičních (CAPEX) i provozních (OPEX) nákladech.

Modernizace páteřních sítí bude mít významný vliv na celou infrastrukturu, ať už se to týká fronthaul (malé buňky), midhaul (velké buňky) nebo backhaul (síťový kontrolér/gataway). Optimalizace těchto síťových architektur pro podporu konkrétních služeb je velmi důležitá, aby bylo možné konkrétní nabízenou službu poskytovat s odpovídající přenosovou kapacitou a latencí.

Ve frontthaulu je v poslední době jedním z klíčových rozhraní eCPRI (Common Public Radio Interface), které umožňuje přenosové kapacity 10 Gb/s, 20 Gb/s a až 100 Gb/s. Mimoto se využívá Ethernet, což je dobře známá efektivní a flexibilní technologie.

V midhaulu a backhaulu budou zaváděny nové transportní technologie, včetně OTN (Optical Transport Network) a FlexE (Flexible Ethernet). Díky různým technologiím, které nabízí výrobci síťových zařízení, je pro operátory obtížnější vybrat tu správnou architekturu, která již dnes bude podporovat budoucí služby. Opět platí, že musí být zajištěna podpora 4G, aby bylo možné podporovat různé typy provozu (4G i 5G) a také je třeba zajistit podporu různých tříd provozu (poskytovaných prostřednictvím vyhrazených virtuálních sítí), včetně odpovídající SLA (Service Level Agreement).

Páteřní sítě, které jsou důležitou částí celé mobilní infrastruktury, využívají pevnou optickou síť. Aby síť 5G správně fungovala, musí mobilní operátoři správně charakterizovat, otestovat a zavádět optická vlákna, takže potřebují zkušeného partnera, který jim pomůže. Společnost EXFO nabízí 30 let zkušeností s testováním optických vláken a automatizovaná řešení pro měření, testování a analýzu celé sítě, zahrnující vrstvy 1 až 7, pro zajištění viditelnosti sítě od jádra až po jednotlivé účastníky. Více se o požadavcích na páteřní sítě pro 5G můžete dozvědět z tohoto videa:

Zdroj: RCRWirelessNews