NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

MPO představilo příručku „Sítě 5G pro průmysl“

Sítě 5G pro průmysl

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) při příležitosti zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně vydalo příručku „Sítě 5G pro průmysl“. Příručka představuje přínosy sítí 5G pro průmyslové využití, příklady prvních instalací v ČR.

„Digitální transformace malých a středních podniků neodmyslitelně patří mezi klíčové priority Ministerstva průmyslu a obchodu. Sítě 5G umožní malým a středním podnikům významně posílit konkurenceschopnost, ale i optimalizovat energetickou náročnost provozů, či výroby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Příručka vznikla v rámci činnosti Pracovní skupiny 5G aliance pro Průmysl 4.0. a autorský tým vedl Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace. „Příručka vznikla v rámci autorského kolektivu kapacit v oboru a je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a průmyslového sektoru. Věřím, že pomůže podnikatelům k rychlé orientaci v možnostech a příležitostech, které sítě 5G a její aplikace bezesporu přináší,“ říká Jiří Holoubek.

Příručka představuje přínosy sítí 5G pro průmyslové využití, příklady prvních instalací v ČR, seznam univerzitních pracovišť, kde lze sítě 5G navrhnout a otestovat včetně služeb na nich vyvinutých, otázky spektra a kybernetické bezpečnosti.

„Publikaci jsme iniciovali proto, abychom zejména malým a středním firmám přinesli jednoduchý návod, jak začít 5G využívat pro zvýšení své konkurenceschopnosti,“ uvádí náměstek pro digitalizaci a inovace a předseda Řídícího výboru 5G aliance Petr Očko a dodává: „Jsme připraveni nové inovativní průmyslové 5G projekty podpořit jak v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, tak v oblasti vývoje demonstrativních průmyslových projektů.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo také konkrétní formy podpory vývoje průmyslových aplikací postavených na sítích 5G. Ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR dnes MPO vyhlásilo 8. veřejnou soutěž programu TREND. Zaměřena je na podporu 5G projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Příručka je ke stažení zde: https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/2022/10/2b1f0b2f-5g_book.pdf

TZ/MPO