NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za rok 2021

Vývoj trhu a ceny služeb

Český telekomunikační úřad vydal Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2021. Jaká jsou hlavní zjištění? Od roku 2017 vzrostl počet aktivních přístupů k internetu v pevném místě bezmála o 17,1 % a dosáhl v roce 2021 hodnoty 3,95 mil. Nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu zůstává WiFi (28,3 %), 18,7 % tvoří přístupy prostřednictvím optických sítí. Takřka třetina přístupů k internetu má rychlost 100 Mbit/s a vyšší. Objem přenesených mobilních dat meziročně opět výrazně stoupl, a to o více než 50 % na hodnotu téměř 579 tis. TB. Průměrná měsíční spotřeba dat na jednu SIM kartu využívanou pro mobilní přístup k internetu stoupla na hodnotu 4,51 GB, tj. v porovnání s rokem 2017 více než 5násobek původní hodnoty.

Výrazně klesly počty evidovaných i aktivních podnikatelů v elektronických komunikacích – v obou případech se jedná o pokles zhruba o 4 %. Celkové investice do sítí a služeb elektronických komunikací ve srovnání s rokem 2020 rovněž klesly (o 3,9 %), za rok 2021 činil jejich objem 17,6 mld. Kč.

Celkové tržby podnikatelů v EK i v roce 2021 rostly. Nejrychleji rostly celkové maloobchodní tržby, jejichž růst byl nepřetržitý a podnikatelé je v roce 2021 vykázali v souhrnné výši 86,3 mld. Kč. Tyto tržby byly o 10,6 % vyšší vzhledem k počátečnímu roku sledovaného období, tj. roku 2017. Tržby za všechny poskytnuté mobilní služby na maloobchodní úrovni trhu pak dominovaly v absolutní hodnotě – v roce 2021 dosáhly objemu 49,8 mld. Kč. Jejich celkový růst za sledované období činil 5,4 %.

Vývoj úrovně cen je zpracován ve Zprávě o vývoji cen na trzích elektronických komunikací v období 2017–2021. Zpráva se zabývá vývojem cen služeb univerzální služby, maloobchodních i velkoobchodních služeb poskytovaných v pevných i mobilních sítích.

Zdroj: ČTÚ