NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Licenci k televiznímu vysílání v ČR nově získaly TV Star a Roma TV

TV licence

Licenci k televiznímu vysílání v Česku nově získaly stanice TV Star a na romskou menšinu zaměřená Roma TV. Licenci k provozu na internetu jim udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Licenci od rady získala také stanice MTV Flanders, která ovšem bude vysílat v Belgii.

Obě nově povolené stanice v českém éteru získaly licenci na 12 let. Roma TV, kterou bude provozovat společnost stejného jména, se chce podle rady zaměřit na všeobecně zábavný a informační program soustředěný na romské etnikum. Stanice bude vysílat v češtině přes internet.

Přes internet bude vysílat také TV Star, která dostala také licenci k vysílání programu se všeobecně zábavním a informačních zaměřením.

Třetí udělenou licenci rada dala společnosti Viacom CBS Networks International Czech. Ta se chce zaměřit na část Belgie s převážně nizozemsky mluvícím obyvatelstvem. Stanice bude vysílat zejména zábavní a hudební program zaměřený na mládež. Vysílat bude prostřednictvím set-top boxů v nizozemštině. RRTV informovala o udělení licence i belgické úřady.

Rada je správním úřadem, který vykonává dohled nad rozhlasovým a televizním vysíláním. Mimo jiné uděluje vysílací licence nebo dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Tvoří ji 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny.

Zdroj: allnews.cz