NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Digitalizace prostřednictvím 5G: Může technologie zachránit náš svět?

5G smart technology

„Zázračná síť budoucnosti“, „klíčová technologie pro propojenou společnost“ nebo „počátek digitálního věku“ – při čtení titulků o nejnovějším standardu mobilní komunikace by se mohlo zdát, že 5G vyřeší všechny naše problémy a přinese s sebou možnosti, o kterých jsme ani nevěděli, že je potřebujeme. Oproti předchozímu standardu bezdrátové komunikace slibuje 5G mnohonásobně vyšší rychlost a extrémně nízkou latenci. Sítě 5G také dokážou současně připojit mnohem více zařízení. V kombinaci s dalšími klíčovými technologiemi, jako jsou edge computing, IoT a AI, se tak nová generace mobilní komunikace stává základem pro kompletní propojení všech oblastí života, ale zejména průmyslu. Z funkcí 5G totiž nejvíce těží firmy, mezi nejlepší příklady jistě patří prediktivní údržba strojů, mobilní roboti ve výrobě, autonomní vozidla v dopravě a logistice nebo aplikace s rozšířenou realitou pro servisní techniky.

Je ale 5G také technologií, která může zachránit náš svět, jinými slovy zajistit větší udržitelnost a sociální spravedlnost? Jakákoli digitalizace samozřejmě zpočátku může mít negativní dopad na ekologickou rovnováhu, a to zejména kvůli zdrojům a energii, které spotřebovává při výrobě a provozu. Na druhou stranu nám digitalizace umožňuje pracovat efektivněji, pomáhá šetřit energie a má potenciál řešit naléhavé výzvy naší doby. Dobrým příkladem je lékařská péče o stále stárnoucí společnost. Díky inteligentnímu propojení a výkonným mobilním sítím se objevují zcela nové možnosti, jak se každý může uzdravit, nebo ještě lépe zůstat zdravý. Díky 5G mohou například nositelná zařízení v reálném čase neustále přenášet informace o krevním tlaku a mnoho dalších údajů k ošetřujícímu lékaři, aby mohl včas reagovat. „Chytré sanitky“ vybavené technologií 5G zase umožňují provádět přesnou videodiagnostiku, a tedy optimalizovanou léčbu už na cestě do nemocnice. Technologie 5G také otevírá přístup ke špičkové světové medicíně pro každého jednotlivého pacienta. Vidíme to například u virtuální reality, díky které mohou lékaři asistovat u operací ze vzdálených míst.

V zemědělství může 5G pomoci zvýšit efektivitu a zároveň snížit dopad na životní prostředí. Autonomní zemědělské stroje nebo drony mohou být používány k detekci změn ve stavu rostlin, kvalitě půdy či vlhkosti a podle potřeby aplikovat přesné množství pesticidů, vody nebo hnojiv. Další oblastí využití 5G jsou inteligentní sítě, tzv. smart grids. Tyto inteligentně řízené rozvodné sítě zajišťují, aby bylo v daném okamžiku vyrobeno přesně takové množství elektřiny, jaké je potřeba, ideálně s přesností na jednotky wattů. Obecně budou města díky neuvěřitelné rychlosti 5G lépe propojena a budou fungovat efektivněji než dnes.

Ale aby se nové technologie rychle prosadily a byly přístupné všem, je v našem globalizovaném světě rozhodujícím faktorem spolupráce. V případě standardu 5G pracuje průmysl na technické specifikaci od samého počátku v rámci iniciativ 5G ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation) a 5GAA (5G Automotive Association). Namísto spoléhání se na standardizaci definovanou mezi operátory, jako tomu bylo v případě předchozích generací mobilních komunikací, byly tentokrát hnací sílou vývoje funkcí sítí 5G případy jejich průmyslového využití. Zásadní je, že díky spolupráci vznikají standardy, nástroje a platformy, které umožňují rychlejší inovace. Mnoho se můžeme naučit i ze způsobu, jakým funguje komunita open source. Navíc není lepšího příkladu než rychlost, s jakou byly vyrobeny a distribuovány vakcíny proti COVID-19, když spojily své síly farmaceutické firmy, vlády, regulační orgány a zdravotnické instituce. Ukazuje to také, jak lze přes noc proměnit zažité a neproduktivní způsoby práce, když je k tomu vůle.

Jedna věc jistá, technologie 5G nejen že změní náš svět, ale přispěje také k větší udržitelnosti a sociální spravedlnosti. Protože nový standard mobilní komunikace bude obrovskou hnací silou budoucích inovací.

Jens Kühner, senior sales manažer pro oblast telekomunikací v regionu EMEA ve společnosti Red Hat

Obrázek: Freepik

Megafon
telekomunikace

Rostelcom chce zpečetit akvizici Megafonu

Ruský mobilní operátor Rostelcom má údajně zájem získat Megafon. CNews píše, že potenciální obchod se projednává na vládní úrovni. Státem vlastněný Rostelcom již vlastní jiného

ČÍST DÁLE »