NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Konference Radiokomunikace 2019

Konference Radiokomunikace 2019

Jako mediální partner vás zveme na XXIX. konferenci Radiokomunikace, která se koná ve dnech 15. – 17. října 2019 v Pardubicích.

Akce je nejvýznamnějším setkáním specialistů a odborné veřejnosti v České republice i na Slovensku. 31 přednášek bude rozvržených do pěti bloků:

  • správa rádiového spektra a legislativa,
  • digitální rozhlas a televize,
  • mobilní radiokomunikace a aplikace,
  • satelitní komunikace,
  • internet věcí (IoT)

Jedním z témat prvního dne je Světová radiokomunikační konference WRC 2019. Nebude chybět ani aktuální stav ve výběrových řízeních v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz.

Praktickými otázkami vypínání 700 MHz pásma pro televizní služby se budou zabývat přednášející z řad českých operátorů všech celoplošných multiplexů.

Druhý den bude v části Mobilní radiokomunikace přednášeny příspěvky o nastupujícím trendu integrovaného širokopásmového vysílání (IBB = Integrated Broadband Broadcast). Vrcholem tohoto bloku bude popis systému vysílání videa FeMBMS pro „Multimediální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5G“. Fenomén dnešní doby, tedy sítě 5G, zazní na konferenci vícekrát.

Zajímavé budou bezpochyby i přednášky typu o vývoji radarových senzorů pro aktivní ochranu bojových vozidel nebo o snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami. Nebude chybět ani tématika Internetu věci.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference.

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »