NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Jak zlevnit realizaci optických sítí

CommScope fiber indexing

Budování optických sítí je finančně náročné. Poskytovatelé služeb proto hledají nové způsoby, jak nasadit optická vlákna pro poskytovatele služeb, kteří tyto sítě nasazují. Ti pro své zákazníky vyžadují inovativní technologie, aby dále vyhověli jejich požadavkům na šířku pásma. V rozhovoru jsme se ptali Davida Čermáka, ředitele společnosti Raycom, jak vidí možnosti snížení nákladů na instalaci optických rozvodů.

Petr Smolník, ICT NN: Co je, podle vás, největší finanční zátěží při výstavbě optických sítí pro domácí uživatele?

David Čermák, obchodní ředitel společnosti Raycom: Od dob výstavby prvních FTTH sítí (FTTH = Fiber To The Home, optické sítě pro domácnosti) uplynulo již více než deset let, nicméně náklady na budování sítí stále zůstávají hlavní překážkou pro připojení stále rychlejšího internetu pro každou domácnost.

Proč tyto nároky stále rostou?

Lidé si každým rokem kupují televize, notebooky, tablety a chytré telefony, ale také nově třeba IoT produkty, nebo zabezpečovací zařízení pro domácnosti, u kterých je již standardem stálé a čím dál tím rychlejší připojení k internetu. Navíc ceny těchto zařízení jsou čím dál tím nižší, Raycomcož urychluje nárůst jejich počtu nasazených v domácnostech, protože jsou stále dostupnější.

Na co je třeba dbát při realizaci optických rozvodů?

Výstavba optické sítě je náročná jak na kvalitní pracovní sílu, tak z pohledu získání povolení pro stavební práce. Náklady na tyto položky představují zhruba dvě třetiny (67 %) z celkových nákladů, zatímco produkty a technologie pro výstavbu sítě představují pouze onu zbývající jednu třetinu. Přestože ceny produktů pro výstavbu optických sítí klesají, cena odborné práce na výstavbu těchto sítí roste. Stavebními kameny těchto sítí, hlavně pro FTTH sítě jsou produkty jednodušší s nižší kapacitou.

Můžete být konkrétnější?

Standardně se již dnes používají tzv. „předkonektorovaná“ řešení typu plug-and-play, ale zcela určitě to není za cenu snížení kvality těchto produktů! Vůbec ne, tyto produkty a řešení se v těchto sítích používají hlavně pro nedostatek lidských zdrojů při plošné výstavbě. Zde je pak co nejvíce práce na komponentech přesunuto do výrobního procesu, kde je kvalita práce snadněji kontrolována.

CommscopeA to je právě příklad řešení, které nabízí společnost CommScope?

Přesně tak. Příkladem takového sofistikovaného řešení je Fiber Indexing od společnosti CommScope. Systém je určen pro výstavbu přístupových sítí pro rodinné a řadové domy, kde se očekává největší nárůst výstavby.

A můžete přiblížit, v čem spočívá elegance a snadnost realizace s pomocí této technologie?

I když se jedná o high-end řešení, celý systém je v podstatě vyřešen třemi prvky – spojkou, trunkovým kabelem a účastnickým kabelem. Všechny komponenty jsou samozřejmě předkonektorované a z výroby kontrolované, což usnadňuje celý proces nasazení této technologie.