NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Jak lze Open RAN použít v privátních sítích?

Private Open RAN forecast

Soukromé sítě 5G umožňují podnikům zabezpečit vyhrazenou šířku pásma a přizpůsobit své zkušenosti na základě jejich specifických potřeb – ať už jde o zajištění vyhrazeného pokrytí, poskytování pokrytí tam, kde žádné není jinak dostupné, nebo o poskytování vyšší úrovně soukromí nebo zabezpečení, než je dostupné ve veřejných sítích, masivní šířku pásma, kapacitu nebo specializované funkce, jako je nízká latence. Soukromé sítě poskytují podnikům další příležitost k řízení celého jejich mobilního komunikačního systému prostřednictvím nasazení technologie Open RAN.

Zpráva zveřejněná společností Analysys Mason začátkem tohoto roku poskytla určitý kontext důvodů, proč je Open RAN atraktivní alternativou pro provozovatele soukromých sítí.

„Síť Open RAN, zejména v kombinaci se sdíleným nebo průmyslovým spektrem, může pomoci umožnit rozmanitost soukromých bezdrátových nasazovačů, což bude důležité pro splnění různých případů použití a scénářů zavádění různých podniků,“ napsala Caroline Gabriel, ředitelka výzkumu ve společnosti Analysys Mason.

„Nasazení Open RAN v privátních sítích také slibuje, že soukromé celulární sítě budou snadněji rozmístitelné a spravovatelné díky otevřeným referenčním návrhům, které jsou podobné těm, které se používají v podnikové Wi-Fi. Otevření ekosystému novým dodavatelům znamená, že se může objevit široká škála řešení, která jsou optimalizována pro různé cenové body, fyzická prostředí a případy použití, takže ti, kteří nasazují sítě, mohou pro své zákazníky vybrat nejlepší poměr cena/výkon,“ napsala Gabriel.

Gabriel předpověděla, že současná vhodnost návrhu Open RAN pro privátní sítě spolu s touhou po jednoduchosti v návrhu privátních sítí povede k úspěchu Open RAN v soukromém prostoru.

„Příležitost pro soukromé mobilní sítě snižuje riziko pro dodavatele, že Open RAN zcela promarní svou šanci na trhu makrosítí (buď proto, že řešení problémů s výkonem a dalšími výzvami trvá příliš dlouho, nebo protože většina PMS se cítí bezpečněji u svých zavedených prodejců),“ napsala.

Poukázala na to, že některá ze stejných omezení, která brání širokému přijetí Open RAN v makrosítích, ji činí ze své podstaty vhodnější pro prostředí privátních sítí.

„Téměř všechny podnikové sítě mají nižší a předvídatelnější provozní zatížení než městské veřejné sítě 5G a jsou geograficky omezené. Síť je kritická pro podnikání podniků, ale jen zřídka bude muset podporovat stejnou hustotu zařízení využívajících aplikace s vysokou šířkou pásma v daném místě jako veřejná síť, takže zátěž platformy bude podstatně nižší než v makro RAN,“ řekla Gabriel.

Zdroj: rcrwireless.com