NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

FCC schvaluje sedm AFC pro 6 GHz

telco telekomunikace FCC

Federální komise pro komunikace, která připravila půdu pro standardní využití nelicencovaného pásma 6 GHz, oficiálně schválila sedm žadatelů o systémy automatizované koordinace frekvencí (AFC).

Systémy od Qualcomm, Broadcom, Comsearch, Federated Wireless, Sony, Wi-Fi Alliance a Wireless Broadband Alliance byly všechny schváleny a nyní mohou pokročit ve správě přístupu ke spektru zařízeními Wi-Fi v pásmu.

„Provozní schválení systému automatické koordinace frekvencí znamenají významný milník pro rozsáhlé zavádění nelicencovaných operací v pásmu 6 GHz a pro celý nelicencovaný ekosystém,“ řekl hlavní inženýr FCC Ron Repasi. „Zavedení standardního napájení 6 GHz a pevných klientských zařízení pod kontrolou AFC rozšíří přístup k novým technologiím, aplikacím a službám. Toto je vzrušující čas pro průmysl a pro americké spotřebitele a podniky.“

Když FCC otevřelo pásmo 6 GHz pro nelicencované použití, stanovilo FCC dva typy provozu: Vnitřní provoz s nízkou spotřebou a provoz se standardním napájením. Aby se předešlo rušení stávajících pevných mikrovlnných systémů a radioastronomie na omezeném počtu observatoří, standardní napájecí body a pevná klientská zařízení musí fungovat pod kontrolou systémů AFC ve dvou částech pásma: U-NII-5 pásmo na 5,925-6,425 GHz a pásmo U-NII-7 na 6,525-6,875 GHz.

FCC původně obdrželo 14 žádostí o systémy AFC a 13 z nich podmíněně schválilo; 14. žádost společnosti Amdocs byla stažena. Nyní sedm z nich získalo plný souhlas.

Nové systémy AFC byly schváleny jak po laboratorních testech, tak po veřejných zkouškách s online portály AFC, které měly dát příležitost otestovat funkčnost systému AFC. Uživatelé mohli specifikovat testovací místa kdekoli ve Spojených státech a získat seznam frekvenčních rozsahů, na kterých může zařízení se standardním výkonem v daném místě vysílat, a odpovídající maximální úroveň výkonu. Uživatelé by pak mohli tyto informace použít k odeslání výzev do systému AFC.

Každý z veřejných portálů obdržel více než 500 testovacích míst, přičemž podle FCC „velká většina“ nevedla k problémům. AT&T a Electric Power Research Institute se v procesu výzev ujali obzvláště aktivní role a předložili výzvy všem sedmi žadatelům.

Komise ve svém veřejném oznámení o schválení AFC uvedla, že AT&T uvedla, že „strávila značné množství času prací s žadateli o AFC, aby identifikovala přesné příčiny rozdílů mezi výsledky vypočítanými systémy AFC a výsledky vypočítanými AT&T“. Někdy to znamenalo změny ve výpočtech AT&T a někdy to vedlo k úpravám systémů AFC. „AT&T pozorovalo, že tento proces ilustruje, že rozumní inženýři se mohou lišit s ohledem na to, jak jsou implementovány výpočty šíření,“ zdůraznila FCC.

FCC také poznamenala, že sedm schválených žadatelů o AFC vyjádřilo závazek vytvořit centralizovaný způsob přijímání a řešení stížností na škodlivé rušení vyplývající z operací povolených AFC, a agentura podmínila jejich pokračování v AFC tím, že takový proces bude implementován do 23. dubna 2024.

Zdroj: rcrwireless.com

Obrázek: Pixabay

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »