NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

FCC navrhuje vyšší rychlosti pro venkovský širokopásmový program

fiber 5G cable broadband

Federal Communications Commission (FCC) zvažuje úpravu pravidel pro jeden ze svých vysokonákladových programů zavádění širokopásmového připojení na venkově, aby podporoval službu 100/20 Mbps.

Agentura otevřela veřejné připomínky k návrhu, který by zvýšil dostupnou podporu pro některé z nejmenších, nejvíce odlehlých venkovských poskytovatelů a zároveň zvýšil požadované rychlosti, které se musí zavádět, s cílem „dosažení širokého nasazení rychlejšího širokopásmového připojení 100/20 Mbps”.

Toho by bylo dosaženo úpravou současného programu Alternative Connect America Model (A-CAM) za účelem vytvoření programu Enhanced A-CAM, který by zvýšil rychlost nasazení vyžadovanou programem a uvedl je do souladu s rychlostmi požadovanými jinými federálními programy, včetně těch financovaných nedávným zákonem o investicích do infrastruktury a pracovních míst. Návrh původně předložila A-CAM Broadband Coalition, skupina společností, které se účastní programu.

Přečtěte si více: rcrwireless.com