NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Evropské Komise harmonizuje pásmo 26 GHz pro 5G

5G Evropská komise

Evropská Komise přijala rozhodnutí harmonizovat v rámci Evropské unie kmitočtové spektrum v pásmu 26 GHz (24,25–27,5 GHz) pro budoucí využití sítí 5G. Toto rozhodnutí finalizuje celoevropskou koordinaci tří nových pásem (700 MHz, 3,6 GHz a 26 GHz), která budou v členských zemí EU využívána pro zavádění 5G.

Díky tomuto rozhodnutí mohou nyní členské země EU stanovit společné technické podmínky a následně povolit využívání pásma 26 GHz pro systémy 5G od 31. prosince 2020 v souladu s Evropským kodexem elektronických komunikací. Harmonizace pásma 26 GHz by ve všech členských zemích EU měla být dokončena do konce března 2020, přičemž do konce roku 2020 by mělo následovat využívání tohoto pásma o šířce nejméně 1 GHz.

Cílem harmonizace technických podmínek je zajistit využívání kmitočtového spektra několika sítě 5G tak, aby byla zmírněna rizika vzájemného rušení a zajištěna kompatibilita s existujícími radiokomunikačními službami v pásmu 26 GHz i v sousedních pásmech.

Všechny členské země mohou nyní povolit nová kmitočtová pásma pro 5G na základě společných technických podmínek. Mimoto pásmo 26 GHz bude také klíčovým tématem na Světové radiokomunikační konferenci (WRC-19), která se bude konat koncem letošního roku, a členské státy tak budou moci zaujmout společný postoj založený na technických podmínkách harmonizovaných EU.

„Kmitočtové pásmo 26 GHz dovoluje nejširší rádiové kanály, a tím i největší kapacitu ze všech tří „nových pásem“, které byly v rámci EU přiděleny pro počáteční zavádění 5G podle akčního plánu 5G. Jeho harmonizace proto mobilním operátorům nabízí možnost využívat mnohem širší rádiové kanály a poskytovat lepší mobilní vysokorychlostní připojení,“ uvádí se ve zprávě EK. „Díky zavádění systémů 5G v kmitočtovém pásmu 26 GHz bude možné v Evropě poskytovat mobilní vysokorychlostní připojení s gigabitovou rychlostí, což umožní nové typy aplikací, jako např. připojení objektů či zařízení s vysokými nároky na přenosovou kapacitu.“

Podle Komise první služby nabízené v pásmu 26 GHz budou zdokonalený mobilní širokopásmových přístup eMBB (Enhanced Mobile BroadBand, eMBB), pevný rádiový přístup (FWA), video komunikace s vysokým rozlišením či aplikace virtuální, rozšířené nebo smíšené reality.

„Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se harmonizace spektra pro mobilní širokopásmové služby elektronických komunikací jsou založena na zásadách technologické neutrality a neutrality služeb. Proto není pro pásmo 26 GHz vyžadováno výhradní použití pro 5G. Pro postupné zavádění 5G v Evropské unii budou od roku 2020 k dispozici ještě další dvě nová pásma (700 MHz a 3,6 GHz), jakož i stávající pásma pod 6 GHz harmonizovaná EU a také některá nová pásma milimetrových vln (nad 26 GHz),“ uvádí se dále ve zprávě EK.

Zdroj: Evropská Komise

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »