NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů

5G city

Na základě bodu 12 přechodných ustanovení k zákonu č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, může Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) do 31. prosince 2022 změnit příděl rádiových kmitočtů udělený podle § 22 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, že do podmínek uvedených v přídělu rádiových kmitočtů doplní možnost uložení povinnosti podle § 22 odst. 3 a § 79a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Záměrem Úřadu je sjednotit podmínky pro všechny držitele přídělů rádiových kmitočtů a doplnit na základě změny přídělu do níže uvedených přídělů rádiových kmitočtů možnost uložit v případě splnění zákonných předpokladů podmínky podle § 22 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nebo povinnosti podle § 79a zákona o elektronických komunikacích.

Uvedená změna se týká následujících přídělů rádiových kmitočtů:

26822/2005-613/II.vyř. – Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
26855/2005-613/II.vyř. – Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
26857/2005-613/II.vyř. – Zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací,
51 430/2009-613 – Zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-52 417/2015-613/III.vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-77 777/2013-613/XL.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-77 777/2013-613/XLI.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-77 777/2013-613/XXXIX.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-1/2016-613/XXVI.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-1/2016-613/XXVII.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-1/2016-613/XXVIII.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-66 399/2016-613/II.vyř. – Pozemní komponenta CGC systému poskytujícímu družicové pohyblivé služby (MSS),
ČTÚ-1/2017-613/XLIII.vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-1/2017-613/XLV.vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-1/2017-613/XLVI.vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-16 648/2018-613/II.vyř. – Zajištění veřejné komunikační sítě,
ČTÚ-65 303/2018-613/II. vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-21 359/2019-613/II. vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-21 360/2019-613/II. vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-21 532/2019-613/II. vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-38 426/2020-613/L.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
ČTÚ-38 426/2020-613/LI.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
ČTÚ-38 426/2020-613/XLIX.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
ČTÚ-38 426/2020-613/XLVIII.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
ČTÚ-48 465/2021-613/II. vyř. – Zajištění veřejné sítě elektronických komunikací,
ČTÚ-51 246/2021-613/II.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací,
vše ve znění pozdějších rozhodnutí.

V souladu s výše uvedeným přechodným ustanovením předkládá Úřad před zahájením správního řízení o změně uvedených přídělů výše uvedený záměr k veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dní ode dne uveřejnění.

Zdroj: ČTÚ

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »