NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ přezkoumal poskytování základních poštovních služeb a zahajuje veřejnou konzultaci k záměru

balík pošta ČTÚ

Český telekomunikační úřad dokončil přezkum poštovních služeb. Na základě výsledků přezkumu připravil záměr uložit povinnost poskytování vybraných základních služeb pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029 a k tomuto záměru zahájil veřejnou konzultaci. Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace Úřad zahájí výběrové řízení na nového držitele poštovní licence, kterému bude uložena povinnost poskytovat tyto základní služby.

S ohledem na zjištění z provedeného přezkumu je záměrem Úřadu i v příštím období nadále uložit povinnost poskytovat a zajišťovat na celém území České republiky ostatní základní služby, kterými jsou: služba dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry nepřesahují 35,3 x 25 x 2 cm a hmotnost 1 kg, a služba dodání poštovních zásilek do 2 kg do zahraničí; služba dodání poštovního balíku do 10 kg do zahraničí; služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, služba dodání doporučených zásilek; služba dodání cenných zásilek; služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby a služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Úřad navrhuje neuložit povinnost u základních služeb dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, dodání poštovních balíků do 10 kg vnitrostátně, které nejsou uloženy nyní, a v případě tiskovinových pytlů. Tyto služby jsou dostupné na komerčním základě. Závěry přezkumu potvrdily, že na trhu jsou na komerčním základě dostupné nabídky zaměnitelných služeb se službami základními poskytovaných za srovnatelných podmínek a lépe reflektující poptávku uživatelů. Úřad dospěl k závěru, že i nadále přetrvávají důvody pro neuložení povinnosti tyto služby poskytovat v režimu základních služeb.

V případě tzv. tiskovinových pytlů je hlavním důvodem neuložení změna na úrovni Světové poštovní unie, kdy došlo k přesunu této službu z rozsahu povinných základních služeb uvedených v čl. 17 odst. 2 Světové poštovní úmluvy mezi volitelné doplňkové služby, a to s účinností od 1. ledna 2025.

Úřad po uplynutí konzultační doby vypořádá obdržené připomínky a zahájí výběrové řízení na držitele nové poštovní licence na výše uvedené období. Úřad očekává, že výsledek tohoto výběrového řízení by měl být znám do konce srpna 2024.

TZ/ČTÚ

Obrázek: Pixabay

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »