NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ pomůže výrazně omezit spoofing: Mnoho podvodných hovorů už nebude spojeno

phone call spoofing

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10. Doplnění nových podmínek pomůže omezit podvodný spoofing a jeho dopady dvěma různými způsoby. Prvním je blokace takových volání, která přichází ze zahraničí, ale volající je přitom označen číslem, které by ze zahraničí přicházet nemělo. Druhým je označování volajícího účastníka skutečným telefonním číslem spojeným s tímto účastníkem a službou v signalizační zprávě volání.

Podvodný spoofing je označení pro praktiku, kdy je určitým způsobem (prostřednictvím manipulace s parametrem CLI) zneužito telefonní číslo (typicky např. instituce jako je banka). Volání směrem k potenciálnímu podvedenému se pak tváří jako z čísla této banky. Účelem je velice často přimět příjemce volání k finančním transakcím apod. Pro úplnost je třeba dodat, že záměna čísla v parametru CLI, tedy spoofing jako takový, nemusí být vždy jen podvodného charakteru.

„Podvodný spoofing je zásadním problémem vedoucím k vysokým finančním škodám na podvedených. I proto přistoupil Český telekomunikační úřad po diskusi se sektorem k řešení prostřednictvím výše popsané změny všeobecného oprávnění,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Popišme si nyní podrobněji obě podmínky, které nově znění všeobecného oprávnění zakotvuje. První z nich zjednodušeně řečeno zajistí, že na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza, která bude vyhodnocovat, zda není volající označen takovým českým číslem (s předvolbou +420), které by nemělo přicházet ze zahraničí (číslem v pevné síti, některou ze zkrácených voleb či speciálních čísel). A pokud by tomu tak bylo, nedojde ke spojení volání.

Blokování se nevztahuje na mobilní čísla. Ta se mohou nacházet v roamingu a volání by bylo zcela legitimní. Zneužívání českých čísel mobilních by měla pomoci vyřešit již zaváděná samoregulační opatření na straně operátorů.

Druhá podmínka ČTÚ cílí primárně na volání, která jsou iniciována v České republice. Zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Cílem je zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a zamezilo se tak situacím, kdy je zde uveden nesprávný údaj.

TZ/ČTÚ

Obrázek: Pixabay

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »