NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ nyní neuloží dočasná regulační opatření na velkoobchodním mobilním trhu

mobilní trh data regulace

Český telekomunikační úřad nevydá opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, ukládající dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Členové Rady ČTÚ o tom rozhodli v hlasování poměrem 3 ku 2 na čtvrtečním zasedání.

Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s výsledky veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, ve kterém byla navržena dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Vyjma třech síťových operátorů se Úřadu dostalo masivní podpory v názoru, že trh je třeba regulovat. ČTÚ k dočasné regulaci zamýšlel využít §131 zákona o elektronických komunikacích, který v odstavci 5 umožňuje Úřadu v případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů přijmout dočasné opatření i bez posvěcení Evropské komise. Rada ČTÚ nyní rozhodla, že tento postup nevyužije.

K záležitosti Český telekomunikační úřad obdržel i nesouhlasný dopis Evropské komise, ve kterém byl prezentován odlišný právní výklad, než zastává ČTÚ, dále pak nesouhlasné stanovisko ÚOHS. Externí experti varovali, že nevyužití výše uvedeného postupu může vést k dalšímu zhoršení situace na trhu.

Evropská komise mj. stále tvrdí, že struktura českého trhu nepodporuje závěry ČTÚ o kolektivní významné tržní síle a že stejných nebo podobných výsledků, kterých chtěl ČTÚ dosáhnout prostřednictvím dočasných opatření, bude dosaženo prostřednictvím již uložených povinností v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G. Argumenty ohledně toho, že je třeba překlenout krizové období do tohoto očekávaného účinku vzhledem k existenčnímu ohrožení virtuálních operátorů, nebere Evropská komise v potaz. EK nikterak nezohledňuje ani některé závěry BEREC, které mj. říkají, že český mobilní trh není efektivně konkurenčním trhem a že na něm existují významná tržní selhání.

Český telekomunikační úřad stále chce přispět k lepší konkurenci na českém mobilním telekomunikačním trhu. V tuto chvíli je ovšem v tomto záměru omezen Evropskou komisí i odmítavým stanoviskem ÚOHS. Rada vyzvala úřad k postupu podle § 131 odst. 2, přestože jeho výsledek je bohužel vzhledem k postoji Evropské komise nejistý.

TZ

@RadekVyskovsky

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »