NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ nyní neuloží dočasná regulační opatření na velkoobchodním mobilním trhu

mobilní trh data regulace

Český telekomunikační úřad nevydá opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, ukládající dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Členové Rady ČTÚ o tom rozhodli v hlasování poměrem 3 ku 2 na čtvrtečním zasedání.

Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s výsledky veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, ve kterém byla navržena dočasná regulační opatření na velkoobchodním trhu. Vyjma třech síťových operátorů se Úřadu dostalo masivní podpory v názoru, že trh je třeba regulovat. ČTÚ k dočasné regulaci zamýšlel využít §131 zákona o elektronických komunikacích, který v odstavci 5 umožňuje Úřadu v případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů přijmout dočasné opatření i bez posvěcení Evropské komise. Rada ČTÚ nyní rozhodla, že tento postup nevyužije.

K záležitosti Český telekomunikační úřad obdržel i nesouhlasný dopis Evropské komise, ve kterém byl prezentován odlišný právní výklad, než zastává ČTÚ, dále pak nesouhlasné stanovisko ÚOHS. Externí experti varovali, že nevyužití výše uvedeného postupu může vést k dalšímu zhoršení situace na trhu.

Evropská komise mj. stále tvrdí, že struktura českého trhu nepodporuje závěry ČTÚ o kolektivní významné tržní síle a že stejných nebo podobných výsledků, kterých chtěl ČTÚ dosáhnout prostřednictvím dočasných opatření, bude dosaženo prostřednictvím již uložených povinností v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G. Argumenty ohledně toho, že je třeba překlenout krizové období do tohoto očekávaného účinku vzhledem k existenčnímu ohrožení virtuálních operátorů, nebere Evropská komise v potaz. EK nikterak nezohledňuje ani některé závěry BEREC, které mj. říkají, že český mobilní trh není efektivně konkurenčním trhem a že na něm existují významná tržní selhání.

Český telekomunikační úřad stále chce přispět k lepší konkurenci na českém mobilním telekomunikačním trhu. V tuto chvíli je ovšem v tomto záměru omezen Evropskou komisí i odmítavým stanoviskem ÚOHS. Rada vyzvala úřad k postupu podle § 131 odst. 2, přestože jeho výsledek je bohužel vzhledem k postoji Evropské komise nejistý.

TZ

@RadekVyskovsky

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »
Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »