NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

CPR – Evropské nařízení o stavebních výrobcích – již rok v platnosti

Raycom EN 50575

Podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR) musí být mimo jiné i všechny kabely, které mají být trvale instalovány v budovách, označeny a testovány v souladu s novými předpisy.

Co je CPR?

RaycomEvropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) si klade za cíl zajistit spolehlivé informace o vlastnostech výrobků používaných v budovách, jako jsou podlahy, stropy a obklady. Toho se dosahuje harmonizováním pravidel pro zkoušení a klasifikaci stavebních výrobků. Každý, kdo chce uvést na trh stavební výrobek, musí tento výrobek testovat, klasifikovat a označit štítkem podle pravidel EU obsažených v CPR. Toto nařízení týká i všech kabelů.

Povinné značení CE

Výrobci, kteří chtějí označit své výrobky CE, musí vypracovat Prohlášení o vlastnostech (DoP). Vypracováním DoP výrobce garantuje, že výrobek plní požadavky uvedené v normě. Výrobce musí vytvořit DoP pro každý stavební výrobek.

Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Prohlášení o vlastnostech (DoP) uvádí nejdůležitější vlastnosti výrobku. Vlastnosti jsou hodnoceny a popsány jednotným, evropským způsobem. Výrobky tak lze porovnávat bez ohledu na to, kde byly vyrobeny.

DoP také obsahuje informace o použití výrobku, o výrobci a o případném zapojení třetí strany do kontroly výroby. Výrobek je proto schválený pro označení CE jen tehdy, když byl testován a má platné DoP.

Nové požární třídy pro kabely

Dřívější požární třídy pro kabely jsou nahrazeny novými klasifikacemi podle normy EN 50575. EN 50575 spojuje normy pro zkoušení několika parametrů, což znamená, že kabely budou zkoušeny na energetický obsah, šíření ohně, kouřivost, kyselost, sálání tepla a tvorbu kapiček (hořících kapiček z plastů, které šíří oheň). Existuje sedm nových tříd: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

Raycom normy kabely

Koho se tato nová norma týká?

Výrobců

Vlastnosti výrobku musí odpovídat vlastnostem uvedeným v Prohlášení. Proto se od výrobce, který vyrábí kabely podle nové normy, vyžaduje, aby využil nezávislého orgánu k otestování a certifikaci. Výrobek by měl být označen CE pouze tehdy, když byl zkoušením schválen a bylo sepsáno DoP. Všechny obaly kabelů, na které se vztahuje CPR, by měli mít kromě označení CE i štítek s požární třídou CPR.

Commscope kabely

Architektů a projektantů

Stavební inženýři, architekti a projektanti, musí znát tuto novou normu, čeho se týká, na které výrobky se vztahuje a jak vybrat správný kabel pro příslušnou třídu stavby.

Raycom architekti

Velkoobchodníků

Velkoobchodníci musí znát, čeho a jakých výrobků se nová norma týká a mít na skladě správný sortiment. Velkoobchodník bude považován za výrobce v případech, kdy bude jako první uvádět neevropské výrobky na trh.

Montážních firem

Montážní firmy musí znát tuto změnu a volit správné kabely na základě specifikací, výkresů či podobné dokumentace. Tyto kabely se nezmění ve smyslu vzhledu a názvu. Důležité je zkontrolovat, zda má kabel označení CE a správnou požární třídu.

Autor: Jiří Procházka, Sales Manager, Raycom s.r.o.