NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G pomáhá zachraňovat životy

5G firefighter

Před poskytovateli komunikačních služeb se otevírá nová tržní příležitost. Mohou pomoci složkám starajícím se o bezpečnost a subjektům zodpovědným za kritickou infrastrukturu implementovat prvky digitalizace a těžit z jejich výhod. Společnost Ericsson je připravená poskytovatelům služeb v tomto ohledu pomoci. Její sítě Ericsson Mission Critical Networks umožňují vládním agenturám, bezpečnostním a záchranným složkám, ale i energetickým nebo železničním společnostem zefektivnit poskytované služby. V některých evropských státech je již tato spolupráce v plném proudu.

Na jaře letošního roku uzavřela společnost Ericsson desetiletou smlouvu s finskou státní společností Erillisverkot. Ta je zodpovědná za národní komunikační síť pro orgány státní správy, složky záchranného systému a další krizové služby na území Finska. Společnost Ericsson poskytne základní síťové produkty pro budování kritické širokopásmové sítě včetně řešení pro 5G.

Nová generace sítí pro kritickou komunikaci PPDR (Public Protection and Disaster Relief), je založena na iniciativě známé jako Vivre 2.0, jejímž základem je komerční mobilní technologie na standardech 3GPP. Tato technologie je modifikovaná tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost, odolnost a dostupnost. Bezpečnostní a záchranářské složky stále častěji spoléhají na mobilní sítě kvůli vlastnostem a funkcím, které přináší vývoj 4G a 5G technologií. Mezi klíčové faktory patří bezpečné a rychlé sdílení dat, obrázků nebo videa.