NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G již v pěti městech v Německu

5G Deutsche Telecom

Německý telekomunikační operátor nabízí služby mobilní sítě 5G již v pěti městech, a to v Berlíně, Bonnu, Kolínu nad Rýnem, Darmstadtu a Mnichově. Služby 5G v těchto pěti městech jsou v současné době nabízeny prostřednictvím 129 základnových stanic, přičemž pokrytí v jednotlivých městech je dále postupně rozšiřováno. Do konce letošního roku poskytne Deutsche Telekom služby 5G ještě v Hamburku a Lipsku. Předpokládá se, že do konce roku 2019 bude instalováno celkem 300 základních stanic 5G.

Do konce roku 2020 by podle Deutsche Telekom mělo být k mobilní síti 5G připojeno minimálně 20 největších měst v Německu. „Začínáme tam, kde jsou vysoké nároky na přenos dat a těchto lokalitách pak budujeme souvislé pokrytí,“ říká Walter Goldenits, CTO ve společnosti Deutsche Telekom. „Nejde jen o to, abyste se mohli k mobilní síti 5G připojit, ale o to abyste mohli hned od počátku využívat její silné stránky. V počáteční fázi zavádění 5G chceme získat co nejvíce zkušeností, co se týče plánování pokrytí. S každou další instalovanou základnovou stanicí, kterou jsme nastavili a přizpůsobili konkrétní situaci, se učíme víc.“

V Berlíně je v současně do instalováno 66 základnových stanic, které obsluhují městské čtvrti Schöneberg, Mitte a Kreuzberg. Během následujících 18 měsíců se bude pokrytí mobilní sítě 5G v Berlíně neustále rozšiřovat na západ od města Charlottenburgu a Ku’damm až k výstavišti Messe Berlin. Na východě a severu Berlina bude Deutsche Telekom rozšiřovat síť tak, aby pokrývala Alexanderplatz a vládní čtvrť směrem k Prenzlauer Berg a univerzitní nemocnici Charité.

V Kolíně nad Rýnem zajišťuje pokrytí 12 základnových stanic, přičemž další plánované rozšíření bude zahrnovat celé centrum města s nákupními ulicemi a obytnými oblastmi, včetně MediaPark, oblasti Deutz kolem výstaviště Koelnmesse a promenád po obou stranách Rýna. Do konce roku 2019 bude v Kolíně nad Rýnem instalováno celkem 90 základnových stanic 5G.

V Mnichově je pokrytí 5G poskytováno prostřednictvím devíti základnových stanic. Do konce letošního roku plánuje Deutsche Telekom instalovat po celém městě celkem 50 základnových stanic 5G. V Bonnu bylo instalováno zatím celkem 24 základnových stanic 5G, přičemž cílem je do konce roku instalovat celkem 40 stanic. V Darmstadtu je pokrytí 5G zajišťuje v současné době celkem 18 základnových stanic 5G.

„Z počátku pro instalaci základnových stanic 5G využíváme vysílací stanoviště pro 4G, protože nová technologie využívá páteřní síť LTE. Vlastně by se dalo říci, že se 5G veze na LTE,“ říká Goldenits. „Pokud jde o rychlé rozšiřování pokrytí, musíme poděkovat za podporu městských a obecních úřadů, zejména pokud jde o urychlení procesu schvalování.“

Kromě zavádění nových základních stanic 5G oznámil německý operátor také plány na rozšíření infrastruktury LTE po celém Německu. Během let 2019–2020 je plánu zřízení přibližně 4000 nových základnových stanic LTE, z nichž polovina bude instalována ve venkovských oblastech. Společnost Deutsche Telekom rovněž uvedla, že jejím cílem je do konce roku rozšířit pokrytí LTE na 98 % populace.

Zdroj: RCRWireless

Obrázek: Deutsche Telekom