NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G bude v roce 2027 dominantní mobilní technologií

počet uživatelů mobilních sítí podle technologií

Globální počet připojení 5G je na dobré cestě, aby ke konci tohoto roku překonal hranici jedné miliardy a do konce roku 2028 pěti miliard, a to navzdory aktuálním i nadcházejícím ekonomickým komplikacím v mnoha částech světa. Zpráva Ericsson Mobility Report pro listopad 2022 také odhaduje, že globální počet pevných bezdrátových připojení (FWA) poroste rychleji, než se dříve očekávalo.

FWA, což je bezdrátová alternativa ke klasickému širokopásmovému připojení přes kabel pro domácnosti i firmy, je důležitým uplatněním 5G v současné fázi rozvoje této technologie, a to zejména v regionech, kde je širokopásmové připojení jinak obtížně dostupné.

V návaznosti na urychlení plánů pro nasazování FWA v Indii a očekávání růstu na dalších rozvíjejících se trzích, se očekávají pro FWA v období 2022–28 meziroční nárůsty o 19 procent, takže do konce roku 2028 by mělo být v provozu více než 300 milionů FWA připojení.

Přes tři čtvrtiny poskytovatelů komunikačních služeb (CSP) ve více než 100 zemích podle zjištění našeho průzkumu aktuálně nabízí služby FWA. Téměř třetina CSP nabízí FWA přes 5G, zatímco před rokem to byla pouze pětina. Téměř 40 procent nových připojení 5G FWA spuštěných v posledních 12 měsících bylo připojeno na rozvíjejících se trzích.

Co se týče samotné technologie 5G, mezi červencem a zářím 2022 přibylo asi 110 milionů připojení, takže jejich celkový počet nyní dosahuje přibližně 870 milionů. V souladu se závěry předchozích zpráv Ericsson Mobility Report se nadále očekává, že technologie 5G by do konce roku měla prolomit hranici miliardy připojení, což je o dva roky dříve, než se to podařilo v případě 4G.

To potvrzuje, že 5G je nejrychleji se šířící generací mobilní konektivity. Mezi hlavní důvody patří dobrá dostupnost mobilních telefonů a FWA terminálů od různých výrobců, jejichž ceny klesají rychleji, než tomu bylo u 4G, a také rozsáhlé nasazení 5G v Číně. V Severní Americe a severovýchodní Asii je růst 5G velmi výrazný a očekává se, že rozšíření 5G zde do konce roku 2022 dosáhne asi 35 procent.

Po celém světě již téměř 230 CSP představilo své služby 5G a na trhu již bylo ohlášeno či představeno více než 700 modelů chytrých telefonů podporujících 5G.

Do konce roku 2028 se očekává, že na celém světě bude provozováno pět miliard připojení přes 5G, jež budou tvořit 55 procent všech mobilních připojení. Pokrytí populace signálem 5G by v této době mělo dosáhnout 85 procent; technologie 5G by měla realizovat asi 70 procent veškerých mobilních přenosů a měl by na ni připadat veškerý růst.

Roste i počet připojení 4G, který na celém světě mezi červencem a zářím 2022 posílil o asi 41 milionů. Globální počet připojení 4G by měl ke konci tohoto roku dosáhnout svého maxima ve výši zhruba 5,2 miliardy.

Celkově se očekává, že počet mobilních připojení do konce roku 2022 překoná 8,4 miliard a do konce roku 2028 až 9,2 miliard. Většina připojení připadá na chytré telefony. Odhaduje se, že na konci roku 2022 bude připojeno 6,6 miliard chytrých telefonů, což bude asi 79 procent všech mobilních připojení.

Nejnovější zpráva také poukazuje na nutnost snižovat ekologickou stopu. Telekomunikační sektor musí sehrát klíčovou roli při naplňování globálních cílů udržitelnosti, a to jednak snižováním vlastních emisí a také rozvinutím svého potenciálu snižovat uhlíkové emise v jiných oborech.

Aby bylo možné snížit ekologickou stopu, je nutné rostoucí objem datových přenosů kompenzovat chytrou modernizací sítí spojenou s vyváženým přístupem k síťovému výkonu.

TZ