NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za rok 2021

Vývoj trhu a ceny služeb

Český telekomunikační úřad vydal Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2021. Jaká jsou hlavní zjištění? Od roku 2017 vzrostl počet aktivních přístupů k internetu v pevném místě bezmála o 17,1 % a dosáhl v roce 2021 hodnoty 3,95 mil. Nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu zůstává WiFi (28,3 %), 18,7 % tvoří přístupy prostřednictvím optických sítí. Takřka třetina přístupů k internetu má rychlost 100 Mbit/s a vyšší. Objem přenesených mobilních dat meziročně opět výrazně stoupl, a to o více než 50 % na hodnotu téměř 579 tis. TB. Průměrná měsíční spotřeba dat na jednu SIM kartu využívanou pro mobilní přístup k internetu stoupla na hodnotu 4,51 GB, tj. v porovnání s rokem 2017 více než 5násobek původní hodnoty.

Výrazně klesly počty evidovaných i aktivních podnikatelů v elektronických komunikacích – v obou případech se jedná o pokles zhruba o 4 %. Celkové investice do sítí a služeb elektronických komunikací ve srovnání s rokem 2020 rovněž klesly (o 3,9 %), za rok 2021 činil jejich objem 17,6 mld. Kč.

Celkové tržby podnikatelů v EK i v roce 2021 rostly. Nejrychleji rostly celkové maloobchodní tržby, jejichž růst byl nepřetržitý a podnikatelé je v roce 2021 vykázali v souhrnné výši 86,3 mld. Kč. Tyto tržby byly o 10,6 % vyšší vzhledem k počátečnímu roku sledovaného období, tj. roku 2017. Tržby za všechny poskytnuté mobilní služby na maloobchodní úrovni trhu pak dominovaly v absolutní hodnotě – v roce 2021 dosáhly objemu 49,8 mld. Kč. Jejich celkový růst za sledované období činil 5,4 %.

Vývoj úrovně cen je zpracován ve Zprávě o vývoji cen na trzích elektronických komunikací v období 2017–2021. Zpráva se zabývá vývojem cen služeb univerzální služby, maloobchodních i velkoobchodních služeb poskytovaných v pevných i mobilních sítích.

Zdroj: ČTÚ

3G konec
telekomunikace

Slovak Telecom ukončuje provoz 3G sítě

Slovak Telekom dokončil vypínání své 3G sítě. Operátor 23. listopadu oznámil, že službu v posledních 39 okresech vypnul. Společnost Slovak Telekom, kterou vlastní Deutsche Telekom,

ČÍST DÁLE »
5G ČR pokrytí 2025
telekomunikace

Srbsko uspořádá příští rok aukci 5G

Srbská vláda plánuje příští rok vydražit spektrum pro služby 5G. Jak uvádí místní publikace Tanjug, srbský ministr IT Mihailo Jovanović oznámil plány během zahájení konference

ČÍST DÁLE »