NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Z mobilů se vloni v rámci Česka volalo výrazně častěji

mobilní volání minuty ČR 2020

V roce 2020 bylo v Česku provoláno z mobilní sítě 27 miliard minut, což je o téměř 3,5 miliardy více než v roce předchozím.

V Česku roste počet lidí využívajících tarifní služby v mobilní síti. V roce 2020 bylo v rámci hlasové služby v mobilní síti evidováno 10,7 milionu aktivních tarifních SIM karet, tj. o 1,5 milionu více než v roce 2015. Ve stejném období poklesl počet předplacených SIM karet téměř o jeden milion a v roce 2020 jich tak v Česku byly necelé 4 miliony.

Většina provolaných minut z mobilní sítě připadá na národní volání, tedy v rámci republiky, konkrétně se v roce 2020 jednalo o 25,7 miliardy minut a ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu o 3,7 miliardy minut. „K mírnému poklesu došlo v případě provolaných minut u mezinárodního volání, a to o 0,2 miliardy minut. Tento pokles můžeme patrně přičíst omezenému cestování do zahraničí, ke kterému v roce 2020 došlo v souvislosti s covidovou pandemií,“ dodává Martin Pokorný z oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Počet pevných přípojek k internetu vzrostl za posledních deset let o polovinu. V roce 2020 bylo zaznamenáno bezmála 2,3 milionu pevných internetových přípojek. V případě pevného přístupu jednoznačně převažuje internet přes telefonní síť (xDSL) a to po celé sledované období, v roce 2020 se jednalo téměř o milion přípojek. „Největší rozmach však v posledních deseti letech nastal v případě připojení prostřednictvím optické sítě, kdy stoupl počet přípojek o půl milionu na hodnotu 721 tisíc,“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti.

U pevného přístupu k internetu byly v Česku zaznamenány mezi roky 2015 a 2020 progresivní změny inzerované rychlosti. Ve sledovaném období došlo k nejvýraznějšímu, více než trojnásobnému, nárůstu přípojek s inzerovanou rychlostí vyšší než 100 Mbit/s a to téměř o 730 tisíc přípojek. Naopak počty pevných přípojek s rychlostí nižší než 10 Mbit/s velmi prudce klesají a v roce 2020 jich bylo již pouze 70 tisíc.

Počet účastníků používající mobilní internet pro telefony poskytovaný v rámci hlasové služby z dlouhodobého hlediska roste. Zatímco v roce 2010 bylo v Česku zaznamenáno 3,1 milionu těchto přípojek, v roce 2020 jich bylo evidováno již téměř deset milionů.

Podrobné údaje za ICT infastrukturu naleznete na odkazu:

https://www.czso.cz/csu/czso/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »