NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny

smartphone ceny ČTÚ

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k záměru o uložení povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě, připomínky od 3 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek na diskusním místě.

Zdroj: ČTÚ

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »